Kooli dokumendid

Hädaolukorra lahendamise plaan


HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

Halliste Põhikool                  Kinnitatud:  Dir.kk. 18.09.2020 nr 21/1-1

 

Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.

 

Kooli kriisigrupp:

 

Direktor

Merle Hüva

5283798

Valvekoristaja

Reelika Rüütel

55521783

Sotsiaalpedagoog

 

Leeve Lepla

 

5264817

Esmaabi andjad koolis:

 

 

Riina Linaste

Kirti Raidlepp

haridustehnoloog

kooliõde

56246969

56776829

Jelena Hein

õpetaja

56231334

Milvi Kull

õpetaja

5244172

Jaanus Ermits

õpetaja

5272938

 

Tähtsad numbrid

 

 

Hädaabi           112

 

 

Mulgi valla piirkonapolitseinik

Taivo Västrik

Kristel Salujärv

5172059

58508990

Abja Tervisekeskuse perearst

 

Anne Ladva

43 60 142

Sotsiaaltööspetsialist (Halliste piirkond)

Ohvriabi

Monika Erreline

43 63 280

 

43 40 343

 

 

 

 

Kriisiplaan

 

 


 

Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

Tulekahju

Ø      Tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

Ø      Tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

 

Avarii

(elektrikatkestus, veeavarii, varing, liiklusavarii, kütteavarii ja teised avariid)

Ø      Otsi koolitöötaja abi Ø   Ära muuda kannatanu kehaasendit

Ø      Kui oskad, alusta esmaabi andmist

Ø      Hinda olukorda Ø         Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja

Ø      Informeeri direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Õnnetused õpilase või täiskasvanuga (näiteks teadvuse kadu/ kukkumine)

Ø      Helista 112

Ø      Otsi koolitöötaja abi Ø   Ära muuda kannatanu kehaasendit

Ø      Kui oskad, alusta esmaabi andmist

Ø      Hinda olukorda Ø         Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja

Ø      Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

Ø      Informeeri direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Rasked vigastused

/traumad (suured verejooksud, luumurrud)

Ø      Helista 112

Ø      Otsi abi

Ø      Peata verejooks Ø    Ära muuda luumurru puhul kannatanu kehaasendit

Ø      Peata verejooks

Ø      Ära muuda luumurru puhul kannatanu kehaasendit Ø         Vajadusel helista 112

Ø      Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

Ø      Informeeri direktorit

žgutti ära kasuta!

 

Õpilase surm koolis

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab lapsevanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi, klassikaaslasi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Koolitöötaja surm koolis

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab lähedasi ja kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

Õpetajad viivad

kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Õpilase surm väljaspool kooli

 

Ø      Teavita direktorit või õpetajat

Ø      Kriisigrupp teavitab klassijuhatajat, koolis olevaid õdesid-vendi, kooli töötajaid, õpilasi

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Koolitöötaja

surm väljaspool kooli

 

Ø      Teavita direktorit, õpetajat

või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab kooli töötajaid ja õpilasi

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Lapsevanema surm

 

Ø      Teavita direktorit või

õpetajat

Ø      Kriisigrupp teavitab klassijuhatajat, koolis olevaid lapsi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø         Klassijuhataja organiseerib

mälestussümboolika

 

Õpilase või täiskasvanu suitsiid

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø Helista 112

Ø   Võimalusel anna esmaabi Ø Teavita direktorit, õpetaja või majandustöötaja

Ø      Kriisigrupp teavitab õpilase puhul klassijuhatajat, õpilasi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Klassijuhataja

Õpetajad viivad

kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

 

 

 

organiseerib

mälestussümboolika

 

Kooli

territooriumilt väljaspool toimunud õnnetusjuhtum (ekskursioonil,

matkal, väljasõidul)

Ø      Võimalusel

helista 112

Ø      Kui oskad, anna esmaabi

Ø      Teavita

mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist Ø       Teavita telefoni teel kooli direktorit või õpetajat

Ø      Kriisigrupp organiseerib edasise tegutsemise

Välisriiki minnes

uuri järele hädaabi telefoni number

Õnnetusjuhtum veekogul suvel või talvel jääauku kukkumine

Ø Püüa käepäraste

vahenditega (oks,

lauajupp, nöör jm) aidata vettekukkunu kindlale pinnale tuua

Ø Helista 112, teavita õpetajat või täiskasvanut Ø Kui oskad, anna esmaabi

Ø Püüa uppujat päästa

ohutusnõudeid silmas pidades (lähene uppujale tagant, olles ettevaatlik, et uppuja sind endaga kaasa ei tõmba)

Ø Jääauku kukkunut püüa päästa käepäraste vahenditega Ø Helista 112, teavita direktorit või õpetajat

Ø Alusta esmaabi andmist

 

Tulistamine või terariistaga (külmrelvaga) ähvardamine

Ø      Helista 112 (kui ei

saa rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse,

võimalusel saada sõnum) Ø        Säilita rahu

Ø      Võimalusel ära suhtle tulistajaga/

vägivallatsejaga ega ärrita teda

Ø      Helista 112 (kui ei saa

rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab

päästeametisse, võimalusel saada sõnum)

Ø      Võimalusel vii

hoonest eemale teised õpilased Ø       Võimalusel teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp tegutseb edasi vastavalt olukorrale

 

Vägivaldne sissetungija

Ø      Teavita täiskasvanut Ø         Säilita rahu

Ø      Võimalusel ära suhtle sissetungijaga ega ärrita teda

Ø      Püüa sissetungijat rahustada

Ø      Vajadusel kutsu abi Ø   Vajadusel helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpilased lahkuvad ruumist

Vägivaldne õpilane

Ø      Teavita täiskasvanut

Ø      Püüa võimalusel olukorda lahendada

Ø      Püüa vägivallatsejat

korrale kutsuda

Ø      Teavita klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib direktorit, lastekaitsetöötajat, teisi vastavaid spetsialiste, kes tegelevad juhtumiga

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

 

Õpilase kadumine

Ø      Teavita täiskasvanut Ø         Teavita lapsevanemaid

Ø      Teavita politseid, helistades 112

Ø      Teavita lapsevanemat ja politseid, helistades 112

Ø      Teavita direktorit või õpetajat

 

Suitsetamine

Ø      Teavita direktorit,

õpetajat

Ø      Koosta suitsetamise kohta

protokoll (Kes, millal ja kus suitsetas)

 

Alkoholi ja narkootikumide

tarvitamine

Ø      Teavita kahtlusest

klassijuhatajat või õpetajat

Ø      Teavita politseid ja

direktorit

 

Õpilase või töötaja haigestumine (COVID-19 vm  nakkushaigus)

Ø      Teavita koheselt direktorit või kooli töötajat

Ø      Teavita direktorit, kes omakorda teavitab lapsevanemat ning Terviseametit

Haigestunu paneb koheselt pähe kaitsemaski ning lahkub töölt, õpilane ootab lapsevanema  saabumist meditsiinikabinetis. Vajadusel kutsutakse kiirabi

 

Suhted meediaga kriisisituatsioonis

 • Meediaga suhtleb vaid direktor
 • Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem

 

Kriis väljaspool kooli

Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi
 • Kriisigrupp koguneb
 • Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös
 • Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi

 

Juhiseid õpetajale

- Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.

 • Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
 • Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige.
 • Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
 • Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
 • Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.

 

 

Alus: PGS § 45 lg 4 „Hädaolukorra lahendamine koolis“

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

Halliste Põhikool                  Kinnitatud:  Dir.kk. 18.09.2020 nr 21/1-1

 

Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.

 


 

Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

Tulekahju

Ø      Tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

Ø      Tegutse vastavalt

tuleohutusjuhenditele

 

Avarii

(elektrikatkestus, veeavarii, varing, liiklusavarii, kütteavarii ja teised avariid)

Ø      Otsi koolitöötaja abi Ø   Ära muuda kannatanu kehaasendit

Ø      Kui oskad, alusta esmaabi andmist

Ø      Hinda olukorda Ø         Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja

Ø      Informeeri direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Õnnetused õpilase või täiskasvanuga (näiteks teadvuse kadu/ kukkumine)

Ø      Helista 112

Ø      Otsi koolitöötaja abi Ø   Ära muuda kannatanu kehaasendit

Ø      Kui oskad, alusta esmaabi andmist

Ø      Hinda olukorda Ø         Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja

Ø      Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

Ø      Informeeri direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Rasked vigastused

/traumad (suured verejooksud, luumurrud)

Ø      Helista 112

Ø      Otsi abi

Ø      Peata verejooks Ø    Ära muuda luumurru puhul kannatanu kehaasendit

Ø      Peata verejooks

Ø      Ära muuda luumurru puhul kannatanu kehaasendit Ø         Vajadusel helista 112

Ø      Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

Ø      Informeeri direktorit

žgutti ära kasuta!

 

Õpilase surm koolis

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab lapsevanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi, klassikaaslasi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Koolitöötaja surm koolis

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab lähedasi ja kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

Õpetajad viivad

kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

Õpilase surm väljaspool kooli

 

Ø      Teavita direktorit või õpetajat

Ø      Kriisigrupp teavitab klassijuhatajat, koolis olevaid õdesid-vendi, kooli töötajaid, õpilasi

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Koolitöötaja

surm väljaspool kooli

 

Ø      Teavita direktorit, õpetajat

või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp teavitab kooli töötajaid ja õpilasi

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika

 

Lapsevanema surm

 

Ø      Teavita direktorit või

õpetajat

Ø      Kriisigrupp teavitab klassijuhatajat, koolis olevaid lapsi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø         Klassijuhataja organiseerib

mälestussümboolika

 

Õpilase või täiskasvanu suitsiid

Ø      Helista 112

Ø      Teavita mõnda täiskasvanut

Ø Helista 112

Ø   Võimalusel anna esmaabi Ø Teavita direktorit, õpetaja või majandustöötaja

Ø      Kriisigrupp teavitab õpilase puhul klassijuhatajat, õpilasi, kooli töötajaid

Ø      Kriisigrupp organiseerib leinaabi

Ø      Klassijuhataja

Õpetajad viivad

kogunenud õpilased algava tunni klassidesse või suunavad koju

 

 

 

organiseerib

mälestussümboolika

 

Kooli

territooriumilt väljaspool toimunud õnnetusjuhtum (ekskursioonil,

matkal, väljasõidul)

Ø      Võimalusel

helista 112

Ø      Kui oskad, anna esmaabi

Ø      Teavita

mõnda täiskasvanut

Ø      Helista 112

Ø      Alusta esmaabi andmist Ø       Teavita telefoni teel kooli direktorit või õpetajat

Ø      Kriisigrupp organiseerib edasise tegutsemise

Välisriiki minnes

uuri järele hädaabi telefoni number

Õnnetusjuhtum veekogul suvel või talvel jääauku kukkumine

Ø Püüa käepäraste

vahenditega (oks,

lauajupp, nöör jm) aidata vettekukkunu kindlale pinnale tuua

Ø Helista 112, teavita õpetajat või täiskasvanut Ø Kui oskad, anna esmaabi

Ø Püüa uppujat päästa

ohutusnõudeid silmas pidades (lähene uppujale tagant, olles ettevaatlik, et uppuja sind endaga kaasa ei tõmba)

Ø Jääauku kukkunut püüa päästa käepäraste vahenditega Ø Helista 112, teavita direktorit või õpetajat

Ø Alusta esmaabi andmist

 

Tulistamine või terariistaga (külmrelvaga) ähvardamine

Ø      Helista 112 (kui ei

saa rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse,

võimalusel saada sõnum) Ø        Säilita rahu

Ø      Võimalusel ära suhtle tulistajaga/

vägivallatsejaga ega ärrita teda

Ø      Helista 112 (kui ei saa

rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab

päästeametisse, võimalusel saada sõnum)

Ø      Võimalusel vii

hoonest eemale teised õpilased Ø       Võimalusel teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Ø      Kriisigrupp tegutseb edasi vastavalt olukorrale

 

Vägivaldne sissetungija

Ø      Teavita täiskasvanut Ø         Säilita rahu

Ø      Võimalusel ära suhtle sissetungijaga ega ärrita teda

Ø      Püüa sissetungijat rahustada

Ø      Vajadusel kutsu abi Ø   Vajadusel helista 112

Ø      Teavita direktorit, õpetajat või majandustöötajat

Õpilased lahkuvad ruumist

Vägivaldne õpilane

Ø      Teavita täiskasvanut

Ø      Püüa võimalusel olukorda lahendada

Ø      Püüa vägivallatsejat

korrale kutsuda

Ø      Teavita klassijuhatajat

Ø      Klassijuhataja informeerib direktorit, lastekaitsetöötajat, teisi vastavaid spetsialiste, kes tegelevad juhtumiga

Ø      Klassijuhataja informeerib lapsevanemat

 

Õpilase kadumine

Ø      Teavita täiskasvanut Ø         Teavita lapsevanemaid

Ø      Teavita politseid, helistades 112

Ø      Teavita lapsevanemat ja politseid, helistades 112

Ø      Teavita direktorit või õpetajat

 

Suitsetamine

Ø      Teavita direktorit,

õpetajat

Ø      Koosta suitsetamise kohta

protokoll (Kes, millal ja kus suitsetas)

 

Alkoholi ja narkootikumide

tarvitamine

Ø      Teavita kahtlusest

klassijuhatajat või õpetajat

Ø      Teavita politseid ja

direktorit

 

Õpilase või töötaja haigestumine (COVID-19 vm  nakkushaigus)

Ø      Teavita koheselt direktorit või kooli töötajat

Ø      Teavita direktorit, kes omakorda teavitab lapsevanemat ning Terviseametit

Haigestunu paneb koheselt pähe kaitsemaski ning lahkub töölt, õpilane ootab lapsevanema  saabumist meditsiinikabinetis. Vajadusel kutsutakse kiirabi

 

Suhted meediaga kriisisituatsioonis

 • Meediaga suhtleb vaid direktor
 • Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem

 

Kriis väljaspool kooli

Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi
 • Kriisigrupp koguneb
 • Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös
 • Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi

 

Juhiseid õpetajale

- Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.

 • Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
 • Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige.
 • Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
 • Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
 • Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.

 

 

Alus: PGS § 45 lg 4 „Hädaolukorra lahendamine koolis“

Kooli kriisigrupp:

 

Direktor

Merle Hüva

5283798

Valvekoristaja

Reelika Rüütel

55521783

Sotsiaalpedagoog

 

Leeve Lepla

 

5264817

Esmaabi andjad koolis:

 

 

Riina Linaste

Kirti Raidlepp

haridustehnoloog

kooliõde

56246969

56776829

Jelena Hein

õpetaja

56231334

Milvi Kull

õpetaja

5244172

Jaanus Ermits

õpetaja

5272938

 

Tähtsad numbrid

 

 

Hädaabi           112

 

 

Mulgi valla piirkonapolitseinik

Taivo Västrik

Kristel Salujärv

5172059

58508990

Abja Tervisekeskuse perearst

 

Anne Ladva

43 60 142

Sotsiaaltööspetsialist (Halliste piirkond)

Ohvriabi

Monika Erreline

43 63 280

 

43 40 343

 

 

 

 

Kriisiplaan