Kooli dokumendid

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2022/2023 õppeaastal

12. september 2022

 1. Üldtööplaani 2022/2023 kinnitamine
 2. Õpi- ja logopeedilise abi ning HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine
 3. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 4. Jooksvad küsimused

 

23. november 2022

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

8. märts 2023

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

5. juuni 2023

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

15.juuni 2023

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

30. august 2023

 1. 2022/2023 õppeaasta sh täiendava õppetöö õpitulemused
 2. 2023/2024 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused

   

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2022/2023 õppeaastal

12. september 2022

 1. Üldtööplaani 2022/2023 kinnitamine
 2. Õpi- ja logopeedilise abi ning HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine
 3. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 4. Jooksvad küsimused

 

23. november 2022

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

8. märts 2023

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

5. juuni 2023

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

15.juuni 2023

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

30. august 2023

 1. 2022/2023 õppeaasta sh täiendava õppetöö õpitulemused
 2. 2023/2024 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused