Kooli dokumendid

Õppenõukogu


 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2019/2020 õppeaastal

18. september 2019

 1. Üldtööplaani 2019/2020 kinnitamine
 2. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 3. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 4. Jooksvad küsimused

 

20. november 2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 3. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 4. „Halliste Põhikooli töötajate tunnustamise kord“ arutelu
 5. Jooksvad küsimused

5. märts 2020

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

5. juuni 2020

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

15.juuni 2020

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2020

 1. 2019/2020 õppeaasta õpitulemused
 2. 2020/2021 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused

 

 

 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2019/2020 õppeaastal

18. september 2019

 1. Üldtööplaani 2019/2020 kinnitamine
 2. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 3. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 4. Jooksvad küsimused

 

20. november 2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 3. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 4. „Halliste Põhikooli töötajate tunnustamise kord“ arutelu
 5. Jooksvad küsimused

5. märts 2020

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

5. juuni 2020

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

15.juuni 2020

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2020

 1. 2019/2020 õppeaasta õpitulemused
 2. 2020/2021 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused