Kooli dokumendid

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu koosolekud toimuvad järgmiselt:

 1. 12. september 2018
 2. 22. november 2018 (I trimester)
 3. 7. märts 2019 (II trimester)
 4. 6. juuni 2019 (III trimester)
 5. 19. juuni 2019 (põhikooli lõpetamine)
 6. 29. august 2019 (õppeaasta lõpetamine)

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2018/2019 õppeaastal

Õppenõukogu koosolekud toimuvad järgmiselt:

 1. 12. september 2018
 2. 22. november 2018 (I trimester)
 3. 7. märts 2019 (II trimester)
 4. 6. juuni 2019 (III trimester)
 5. 19. juuni 2019 (põhikooli lõpetamine)
 6. 29. august 2019 (õppeaasta lõpetamine)