Kooli dokumendid

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan 2023/2024


Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning 
Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).


13. september 2023


1. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine sh ettevõtmised Stuudiumi 
kalendrisse
2. HEV õpilaste tugiteenuste nimekirja kinnitamine, IÕK ja arengukaartide 
täitmine
3. Loovtöö korraldamine
4. Sise- ja enesehindamine (Ettevõtliku Kooli kvaliteedihindamine aruanne, 
arenguvestlused)
5. Jooksvad küsimused


22. november 2023


1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega 
õpilastele
3. Jooksvad küsimused


6. märts 2024


1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või 
määramine õpiraskustega õpilastele.
3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
5. Jooksvad küsimused 

 

10. juuni 2024

  •  

1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Klassi lõpetamine
3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus

 

20. juuni 2024


1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
2. Lõpupeo korraldamisest
3. Jooksvad küsimused


28. august 2024


1. 2023/2024 õppeaasta sh täiendava õppetöö õpitulemused
2. 2024/2025 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
4. Huvitegevus
5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu tööplaan 2023/2024


Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning 
Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).


13. september 2023


1. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine sh ettevõtmised Stuudiumi 
kalendrisse
2. HEV õpilaste tugiteenuste nimekirja kinnitamine, IÕK ja arengukaartide 
täitmine
3. Loovtöö korraldamine
4. Sise- ja enesehindamine (Ettevõtliku Kooli kvaliteedihindamine aruanne, 
arenguvestlused)
5. Jooksvad küsimused


22. november 2023


1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega 
õpilastele
3. Jooksvad küsimused


6. märts 2024


1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või 
määramine õpiraskustega õpilastele.
3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
5. Jooksvad küsimused 

 

10. juuni 2024

  •  

1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
2. Klassi lõpetamine
3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus

 

20. juuni 2024


1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
2. Lõpupeo korraldamisest
3. Jooksvad küsimused


28. august 2024


1. 2023/2024 õppeaasta sh täiendava õppetöö õpitulemused
2. 2024/2025 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
4. Huvitegevus
5. Jooksvad küsimused