Uudised

Halliste kuuli latse saive taas Mulgi kultuuri laagren osaleda 07. detsember Riina


Riide, jõulukuu edimisel päeval saive latse üüsess kuulimajja jäia. Kuulmeister Kulli Milvi kirjut juba 11. korda Kultuuriministeeriumile „Mulgi keele ja kultuuri“ rojekti. Aituma neile, kes raasike raha jagave ja Mulgi kultuurist lugu peave.

Latsi olli laagrin 1. – 8. lassini, nii tüdrikit ku poisse. Latse saive Mulgi kiilt õppi, kuuekiilege kannelt ja parmupilli näppi, jõulukaarte teta, mulgikiilsit laule lõõrite, keerupaela punude ja Laande Alli õpetusel laulumänge kah mängi. Õhtusüügis olli Mulgi puder.

Kik ollive jaot vanuse järgi kolme ruppi. Latse käisive rupige kordamüüdä õpitubaden. Kuulmeistreks ollive Kulli Milvi, Gastoni Airika, Tiiratsi Inga, Visteri Vilja ja Merila Anneli. Õdakul olli täädmistepruuv. Olli vaja tääda pilte päält vanaaigsit põllutüü- ja kottusemasinit, mis värmi om mulkide lipp , millise kiriku torn om viltu vajunu ja viil muudki.

Ommuku saive laagrilatse korgibingot mängi. Sii om säände võistelus, kus kuulimaja päält otsitasse üles lipiku, mille pääl om küsimus. Kes om kiiremp vastuse täädaandmisege, sii om võitnu.

Kõtt täis, tänupaper üten, võisive kik kotusse pääle minna.

Latse käisive varemp ka Heimtali muuseumin ja saive täädmisi tunnin „Kiriloomad- kariloomad“.

Merila Anneli

Riide, jõulukuu edimisel päeval saive latse üüsess kuulimajja jäia. Kuulmeister Kulli Milvi kirjut juba 11. korda Kultuuriministeeriumile „Mulgi keele ja kultuuri“ rojekti. Aituma neile, kes raasike raha jagave ja Mulgi kultuurist lugu peave.

Latsi olli laagrin 1. – 8. lassini, nii tüdrikit ku poisse. Latse saive Mulgi kiilt õppi, kuuekiilege kannelt ja parmupilli näppi, jõulukaarte teta, mulgikiilsit laule lõõrite, keerupaela punude ja Laande Alli õpetusel laulumänge kah mängi. Õhtusüügis olli Mulgi puder.

Kik ollive jaot vanuse järgi kolme ruppi. Latse käisive rupige kordamüüdä õpitubaden. Kuulmeistreks ollive Kulli Milvi, Gastoni Airika, Tiiratsi Inga, Visteri Vilja ja Merila Anneli. Õdakul olli täädmistepruuv. Olli vaja tääda pilte päält vanaaigsit põllutüü- ja kottusemasinit, mis värmi om mulkide lipp , millise kiriku torn om viltu vajunu ja viil muudki.

Ommuku saive laagrilatse korgibingot mängi. Sii om säände võistelus, kus kuulimaja päält otsitasse üles lipiku, mille pääl om küsimus. Kes om kiiremp vastuse täädaandmisege, sii om võitnu.

Kõtt täis, tänupaper üten, võisive kik kotusse pääle minna.

Latse käisive varemp ka Heimtali muuseumin ja saive täädmisi tunnin „Kiriloomad- kariloomad“.

Merila Anneli