Uudised

Halliste Põhikooli ettevõtlikud noored 20. juuni Riina


Sellel kevadel said kaks meie ettevõtlike õpilaste kirjutatud projekti toetuse Noorte omaalgatuste projektikonkurssil “Ideepuhur”.

3. klassi õpilase Carola Lisell Petersoni eestvedamisel ning õpetaja Milvi toetusel kirjutati projekt "Seiklusrada ja kokandusring", millega sooviti luua bussiootavatele lastele kooliõuele üks lisa madalseiklusraja osa, milleks osutus Ninjarada. Lisaks eelpool mainitud ninjarajale soovisid meie pisikesed projekti kirjutajad kokandusringi. Kokandusring toimus 4 korda ning koos õpiti menüüde koostamist, tooraine hankimist, toitude valmistamist ning lauakatmist. Lisaks nendele praktilistele oskustele õpiti meeskonnatööd, ülesannete jaotamist, üksteisega arvestamist jne.

Lapsed kasutavad seiklusrada igapäevaselt ning vahel on õpetajana tore kõrvalt vaadata, kuidas madalseiklusraja äärde on tekkinud järjekord.

Kokandusring osutus samuti nii populaarseks, et õppekööki mahtumisega läks keeruliseks, siiski häid õpilasi mahub ühte pisikesse klassi palju- või kuidas see vanasõna oligi?!

Lapsevanematelt tulnud tagasiside kohaselt soovisid lapsed ka kodudes õpitud toite perele valmistada.

Teise projekti algatajaks oli 9. klassi Anete Rüütel ning tema mentoriks oli õpetaja Riina Linaste.

Anete on väga muusikahuviline noor ning see see paistab välja ka tema projekti idees "Õpilaste vaimse tervise toetamine läbi muusika".

Projekti idee seisnes selles, et saaksime soetada lisaks koolis olemas olevatele kitarridele ka ukuleled. Läbi ukulelede soetamise on võimalik paremini õpilastele pillimängu õpetada. Ukuleled on võrreldes kitarridega palju lihtsamini õpitavad ning käsitletavad pillid. Eelkõige soovitataksegi just kooliõpilastele kitarrimängu alustada ukuleledest. Projektijuht tõi välja, et näiteks Kanada, Rootsi ja Soome koolilapsed alustavadki muusika õppimist ukuleledega.

Pillimäng ja muusika üldisemalt on see, mis aitab põhikooli õpilasel toime tulla õppetöös vms põhjustel tekkiva stressi ja ärevusega ning natukenegi unustada oma muresid.

Lisaks eelpool mainitule sooviti ukuleledega Halliste Põhikooli muusikaringi ja muusikaõpetuse tunde huvitavamaks ja mitmekülgsemaks muuta.

Läbi pillimängu kogukonda ühtsemaks muuta ning kooli kui kogukonna vahelist suhtlust rikastada. Ukulelede ja pillimäng ühendab ja aitab suhelda kogu Halliste Põhikooli kooliperel omavahel - ukulelel mängitavate paladega esinemine, ühised harjutamised jne.

Ukuleled on koolis juba olemas ning pillid on häälde pandud ja läbi on viidud ka esimesed pilliõppimise muusikatunnid. Laste tagasiside on positiivne ning tagasiside põhjal võime öelda, et ukulelede mäng on kindlasti ka edaspidi Halliste Põhikooli muusikatundide ja muusikaringide osa.

Mõlema projekti üks osa oli projekti tegevusi tutvustava video loomine. Noorte loodud videod on järgnevatel linkidel SIIN või Halliste Põhikooli facebooki lehel: SIIN. Mõlema projekti videote autoriteks on projektijuhid-

Aitäh Teile meie ettevõtlikud noored, suur tänu projektide meeskondadele eesotsas Carola Liselli ja Anetega ning eriti suured tänud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Teadusministeerium meie noorte ettevõtlikkuse toetamise eest!

 

Projektijuhid: Anete Rüütel ja Carola Lisell Peterson ning õpetaja Riina

ETTEVÕTLIK KOOL

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Haridus- ja Teadusministeerium

Sellel kevadel said kaks meie ettevõtlike õpilaste kirjutatud projekti toetuse Noorte omaalgatuste projektikonkurssil “Ideepuhur”.

3. klassi õpilase Carola Lisell Petersoni eestvedamisel ning õpetaja Milvi toetusel kirjutati projekt "Seiklusrada ja kokandusring", millega sooviti luua bussiootavatele lastele kooliõuele üks lisa madalseiklusraja osa, milleks osutus Ninjarada. Lisaks eelpool mainitud ninjarajale soovisid meie pisikesed projekti kirjutajad kokandusringi. Kokandusring toimus 4 korda ning koos õpiti menüüde koostamist, tooraine hankimist, toitude valmistamist ning lauakatmist. Lisaks nendele praktilistele oskustele õpiti meeskonnatööd, ülesannete jaotamist, üksteisega arvestamist jne.

Lapsed kasutavad seiklusrada igapäevaselt ning vahel on õpetajana tore kõrvalt vaadata, kuidas madalseiklusraja äärde on tekkinud järjekord.

Kokandusring osutus samuti nii populaarseks, et õppekööki mahtumisega läks keeruliseks, siiski häid õpilasi mahub ühte pisikesse klassi palju- või kuidas see vanasõna oligi?!

Lapsevanematelt tulnud tagasiside kohaselt soovisid lapsed ka kodudes õpitud toite perele valmistada.

Teise projekti algatajaks oli 9. klassi Anete Rüütel ning tema mentoriks oli õpetaja Riina Linaste.

Anete on väga muusikahuviline noor ning see see paistab välja ka tema projekti idees "Õpilaste vaimse tervise toetamine läbi muusika".

Projekti idee seisnes selles, et saaksime soetada lisaks koolis olemas olevatele kitarridele ka ukuleled. Läbi ukulelede soetamise on võimalik paremini õpilastele pillimängu õpetada. Ukuleled on võrreldes kitarridega palju lihtsamini õpitavad ning käsitletavad pillid. Eelkõige soovitataksegi just kooliõpilastele kitarrimängu alustada ukuleledest. Projektijuht tõi välja, et näiteks Kanada, Rootsi ja Soome koolilapsed alustavadki muusika õppimist ukuleledega.

Pillimäng ja muusika üldisemalt on see, mis aitab põhikooli õpilasel toime tulla õppetöös vms põhjustel tekkiva stressi ja ärevusega ning natukenegi unustada oma muresid.

Lisaks eelpool mainitule sooviti ukuleledega Halliste Põhikooli muusikaringi ja muusikaõpetuse tunde huvitavamaks ja mitmekülgsemaks muuta.

Läbi pillimängu kogukonda ühtsemaks muuta ning kooli kui kogukonna vahelist suhtlust rikastada. Ukulelede ja pillimäng ühendab ja aitab suhelda kogu Halliste Põhikooli kooliperel omavahel - ukulelel mängitavate paladega esinemine, ühised harjutamised jne.

Ukuleled on koolis juba olemas ning pillid on häälde pandud ja läbi on viidud ka esimesed pilliõppimise muusikatunnid. Laste tagasiside on positiivne ning tagasiside põhjal võime öelda, et ukulelede mäng on kindlasti ka edaspidi Halliste Põhikooli muusikatundide ja muusikaringide osa.

Mõlema projekti üks osa oli projekti tegevusi tutvustava video loomine. Noorte loodud videod on järgnevatel linkidel SIIN või Halliste Põhikooli facebooki lehel: SIIN. Mõlema projekti videote autoriteks on projektijuhid-

Aitäh Teile meie ettevõtlikud noored, suur tänu projektide meeskondadele eesotsas Carola Liselli ja Anetega ning eriti suured tänud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Teadusministeerium meie noorte ettevõtlikkuse toetamise eest!

 

Projektijuhid: Anete Rüütel ja Carola Lisell Peterson ning õpetaja Riina

ETTEVÕTLIK KOOL

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Haridus- ja Teadusministeerium