Õppetöö

Valikained


1. - 3. klass  -    pilliõpetus

5. klass  -   informaatika

6. - 7. klass  -  ettevõtlusõpetus

8. klass  -  loovtöö koostamine

9. klass  -  karjääriõpetus

1. - 3. klass  -    pilliõpetus

5. klass  -   informaatika

6. - 7. klass  -  ettevõtlusõpetus

8. klass  -  loovtöö koostamine

9. klass  -  karjääriõpetus