Õppetöö

Valikained


1. - 3. klass  -  mulgi folklooriõpetus

5. klass  -   informaatikaõpe

6. - 7. klass  -  ettevõtlusõpe

8. klass  -  loovtöö koostamine

9. klass  -  karjääriõpe

1. - 3. klass  -  mulgi folklooriõpetus

5. klass  -   informaatikaõpe

6. - 7. klass  -  ettevõtlusõpe

8. klass  -  loovtöö koostamine

9. klass  -  karjääriõpe