Õppetöö

Tunniplaan


                             TUNNIPLAAN  2018 / 2019

jrk

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Keh.kasv

Eesti k/

LÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti k/

LÕK

Inglise k/

LÕK

Vene keel /õpiabi

Matem

Ajalugu/

 tööõpLÕK

2.

 

Eesti keel

Matem

Matem/

LÕK

Käsitöö /tehnol

Inglise k/

LÕK

Matem/

LÕK

Eesti keel

Ajalugu

Vene k/

tööõpLÕK

3.

 

Kunst

Eesti keel

Inglise k /

elu-ol.õpLÕK

Matem

Ajalugu/

 eesti k LÕK

Eesti k/

LÕK

Kunst

Vene keel/

õpiabi

Matem/

LÕK

4.

 

Muusika

Kunst

Inimeseõp/

LÕK

Eesti keel

Matem/

LÕK

Ajalugu/

LÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol.

inglise k/

LÕK

5.

 

Rahvatants

õp. Milvi

Rahvatants

õp. Milvi

Tööõp/

LÕK

Muusika

Tööõpetus/

Inglise k

Vene k/ tööõp LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol.

Ühiskonnaõp/

inimeseõpLÕK

6.

 

Palliring

õp. Mari

Palliring

õp. Mari

Keh.kasv

Palliring

õp. Mari

Tööõp/

LÕK

Ettevõt-lusõp.

Tehnoloogia

Inglise keel

Geograafia/

loodusLÕK

7.

 

 

 

Palliring

õp. Mari

 

 

 

Tehnoloogia

Geograafia

Karjääriõp.

8.

 

 

 

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp.

Eesti keel

Matem

/LÕK

Eesti keel

Inglise k/

LÕK

Loodusõp/ LÕK

Loodusõp.

Eesti keel

Matem/

LÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Inglise k

Keh.kasv/

InimeseõpLÕK

Inimeseõp/

LÕK

Matem

Keemia

Eesti k/

LÕK

3.

 

Kunst

Tööõpetus

Inglise k/ eesti k LÕK

Matem

Matem/

LÕK

Kirjandus/

LÕK

Keh. kasv.

Füüsika

Bioloogia/

LoodusõpLÕK

4.

 

Matem

Matem

Muusika/

LÕK

Keh.kasv

Kirjandus/

LÕK

Inglise k/

LoodusõpLÕK

Inimeseõp.

Matem

Keemia/

 eesti k LÕK

5.

 

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Eesti keel LÕK

Loodusõp.

Loodusõp/

LÕK

Keh. kasv.

Geograafia

Keh. kasv.

Füüsika/

eesti k LÕK

6.

 

Kunstiring

õp. Mattal

 

 

Kunst

Keh. kasv.

Matem/LÕK

Inglise keel

Bioloogia

Geograafia

LoodusõpLÕK

7.

 

 

Kunstiring

õp. Mattal

Kunstiring

õp. Mattal

Kunstiring

õp. Mattal

 

Loodusõp.

 

 

Geograafia

Keh.kasv

8.

 

 

 

 

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k/log.

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Eesti k

Matem/

LÕK

Eesti k/LÕK

Ajalugu

Inglise keeel

Vene k/

 elu-ol.õp.LÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k/log

Matem/

LÕK

Inglise k

Muusika/

LÕK

Vene k/

Elu-olus.õp LÕK

Matem

Inimeseõp.

Eesti k/

LÕK

3.

 

Keh.kasv.

Loodusõp.

Inglise k/ keh.kasv.LÕK

Matem

Eesti k/

log/LÕK

Muusika/LÕK

Vene keel/

log

Matem

Ajalugu /

LÕK

4.

 

Muusika

Keh. kasv

Lodusõp/

LÕK

Eesti k/log

Inglise k/

 eesti k LÕK

Matem/LÕK

Usundiõp.

Vene keel/

õpiabi

Muusika/

LÕK

5.

 

 

Inimeseõp

Eesti k/ log/LÕK

 

Ajalugu

/elu-ol.õpLÕK

Kirjandus/LÕK

Inglise keel

Muusika

Matem/

LÕK

6.

 

 

 

Keh. kasvatus

 

 

Eesti k/log/LÕK

muusika

 

Inglise k. II

7.

 

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

matem

Tööõpetus

Inglise k/ eesti k LÕK

Matem

Eesti k/

LÕK

LoodusõpLÕK

Matem

Kunst

Ühiskonnaõp/

LÕK

2.

 

Eesti keel

Matem

Matem/

LÕK

Inglise k

Loodusõp/

LÕK

Ühiskonnaõp/ inimeseõpLÕK

Kunst

Matem

Keh. kasv.

3.

 

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Eesti k

Matem/

LÕK

Keh.kasv/LÕK

Kirjandus

Keh.kasv.

Inglise k/ kunstLÕK

4.

 

 

kunst

Muusika/

loodusõpLÕK

Keh.kasv.

Kunst/LÕK

Ajalugu/

 eesti k LÕK

Bioloogia

Eesti keel

Matem/

LÕK

5.

 

Itiring

A. Rõigas

Muusika

Kunst/LÕK

Keh.kasv.

Kunst

Matem/LÕK

Ajalugu

Inglise keel

Bioloog./

loodusõpLÕK

6.

 

Loodus

õp. Inga

Loodus

õp. Inga

Loodus

õp. Inga

muusika

Inimeseõp/

LÕK

Kunst/LÕK

Keh.kasv.

ajalugu

Kirjandus

/LÕK

7.

 

Kodutütred/noorkotkad

Keh.kasv.

 

Ettevõtlusõp.

bioloogia

Kirjandus

8.

 

Sport  õp. Leo                   Sport  õp. Leo                      Sport  õp. Leo                 Sport  õp. Leo  

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Pilliõpetus/

LÕK

Matem.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

Tehnol/LÕK

Inglise keel

Vene k/õpiabi

Keemia/ tööõpLÕK

2.

 

Pilliõpetus

Matem.

Eesti k/

LÕK

Loodusõp.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

Tehnol/LÕK

Eesti keel

Keemia

Matem/

LÕK

3.

 

Matem.

Pilliõpetus

Matem/

LÕK

Eesti keel

Matem/LÕK

Inglise k/LÕK

Loodusõp.

Kirjandus

Vene k/ tööõpLÕK

4.

 

Keh.kasv.

Muusika

Kunst /LÕK

Inglise k

Kirjandus/

LÕK

Matem/LÕK

Vene k/

õpiabi

Loovtöö

Füüsika/ tööõpLÕK

5.

 

M U D I L A S K O O R         M U D I L A S K O O R           

                                õp. Vilja  

Robootika/

LÕK

Vene k/ tööõpLÕK

Käsitöö

Kirjandus

Inglise keel

6.

 

Puutöö/tehnoloogia

õp. Jaanus

I T I R I N G  õp Artur Rõigas

Puutöö/tehnol.

õp. Jaanus

 

Käsitöö

füüsika

 

 

 

 

 

 

 


 

TUNNIPLAAN 2018 / 2019


jrk   I II III IV V VI VII VIII IX
  E                  
1.   Eesti keel Keh.kasv Eesti k/ LÕK Käsitöö /tehnol Eesti k/ LÕK Inglise k/ LÕK Vene keel /õpiabi Matem Ajalugu/  tööõpLÕK
2.   Eesti keel Matem Matem/ LÕK Käsitöö /tehnol Inglise k/ LÕK Matem/ LÕK Eesti keel Ajalugu Vene k/ tööõpLÕK
3.   Kunst Eesti keel Inglise k / elu-ol.õpLÕK Matem Ajalugu/  eesti k LÕK Eesti k/ LÕK Kunst Vene keel/ õpiabi Matem/ LÕK
4.   Muusika Kunst Inimeseõp/ LÕK Eesti keel Matem/ LÕK Ajalugu/ LÕK Kirjandus Käsitöö /tehnol. inglise k/ LÕK
5.   Rahvatants õp. Milvi Rahvatants õp. Milvi Tööõp/ LÕK Muusika Tööõpetus/ Inglise k Vene k/ tööõp LÕK Matem Käsitöö /tehnol. Ühiskonnaõp/ inimeseõpLÕK
6.   Palliring õp. Mari Palliring õp. Mari Keh.kasv Palliring õp. Mari Tööõp/ LÕK Ettevõt-lusõp. Tehnoloogia Inglise keel Geograafia/ loodusLÕK
7.       Palliring õp. Mari       Tehnoloogia Geograafia Karjääriõp.
8.       Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo Korvpall õp Riivo
  T                  
1.   Loodusõp. Eesti keel Matem /LÕK Eesti keel Inglise k/ LÕK Loodusõp/ LÕK Loodusõp. Eesti keel Matem/ LÕK
2.   Eesti keel Eesti keel Eesti k/ LÕK Inglise k Keh.kasv/ InimeseõpLÕK Inimeseõp/ LÕK Matem Keemia Eesti k/ LÕK
3.   Kunst Tööõpetus Inglise k/ eesti k LÕK Matem Matem/ LÕK Kirjandus/ LÕK Keh. kasv. Füüsika Bioloogia/ LoodusõpLÕK
4.   Matem Matem Muusika/ LÕK Keh.kasv Kirjandus/ LÕK Inglise k/ LoodusõpLÕK Inimeseõp. Matem Keemia/  eesti k LÕK
5.   Keh.kasv. Keh.kasv. Eesti keel LÕK Loodusõp. Loodusõp/ LÕK Keh. kasv. Geograafia Keh. kasv. Füüsika/ eesti k LÕK
6.   Kunstiring õp. Mattal     Kunst Keh. kasv. Matem/LÕK Inglise keel Bioloogia Geograafia LoodusõpLÕK
7.     Kunstiring õp. Mattal Kunstiring õp. Mattal Kunstiring õp. Mattal   Loodusõp.     Geograafia Keh.kasv
8.         Sport õp. Leo Sport õp. Leo Sport õp. Leo Sport õp. Leo Sport õp. Leo Sport õp. Leo
  K                  
1.   Eesti k/log. Eesti keel Eesti k/ LÕK Eesti k Matem/ LÕK Eesti k/LÕK Ajalugu Inglise keeel Vene k/  elu-ol.õp.LÕK
2.   Eesti keel Eesti k/log Matem/ LÕK Inglise k Muusika/ LÕK Vene k/ Elu-olus.õp LÕK Matem Inimeseõp. Eesti k/ LÕK
3.   Keh.kasv. Loodusõp. Inglise k/ keh.kasv.LÕK Matem Eesti k/ log/LÕK Muusika/LÕK Vene keel/ log Matem Ajalugu / LÕK
4.   Muusika Keh. kasv Lodusõp/ LÕK Eesti k/log Inglise k/  eesti k LÕK Matem/LÕK Usundiõp. Vene keel/ õpiabi Muusika/ LÕK
5.     Inimeseõp Eesti k/ log/LÕK   Ajalugu /elu-ol.õpLÕK Kirjandus/LÕK Inglise keel Muusika Matem/ LÕK
6.       Keh. kasvatus     Eesti k/log/LÕK muusika   Inglise k. II
7.   Jalgpall Tuleviku tr. Jalgpall Tuleviku tr. Jalgpall Tuleviku tr. Jalgpall Tuleviku tr. Lastekoor õp. Endel Lastekoor õp. Endel Lastekoor õp. Endel Lastekoor õp. Endel Lastekoor õp. Endel
  N                  
1.   matem Tööõpetus Inglise k/ eesti k LÕK Matem Eesti k/ LÕK LoodusõpLÕK Matem Kunst Ühiskonnaõp/ LÕK
2.   Eesti keel Matem Matem/ LÕK Inglise k Loodusõp/ LÕK Ühiskonnaõp/ inimeseõpLÕK Kunst Matem Keh. kasv.
3.   Tööõpetus Eesti keel Eesti k/ LÕK Eesti k Matem/ LÕK Keh.kasv/LÕK Kirjandus Keh.kasv. Inglise k/ kunstLÕK
4.     kunst Muusika/ loodusõpLÕK Keh.kasv. Kunst/LÕK Ajalugu/  eesti k LÕK Bioloogia Eesti keel Matem/ LÕK
5.   Itiring A. Rõigas Muusika Kunst/LÕK Keh.kasv. Kunst Matem/LÕK Ajalugu Inglise keel Bioloog./ loodusõpLÕK
6.   Loodus õp. Inga Loodus õp. Inga Loodus õp. Inga muusika Inimeseõp/ LÕK Kunst/LÕK Keh.kasv. ajalugu Kirjandus /LÕK
7.   Kodutütred/noorkotkad Keh.kasv.   Ettevõtlusõp. bioloogia Kirjandus
8.   Sport  õp. Leo                   Sport  õp. Leo                      Sport  õp. Leo                 Sport  õp. Leo  
  R                  
1.   Eesti keel Eesti keel Pilliõpetus/ LÕK Matem. Käsitöö /tehnol/LÕK Käsitöö / Tehnol/LÕK Inglise keel Vene k/õpiabi Keemia/ tööõpLÕK
2.   Pilliõpetus Matem. Eesti k/ LÕK Loodusõp. Käsitöö /tehnol/LÕK Käsitöö / Tehnol/LÕK Eesti keel Keemia Matem/ LÕK
3.   Matem. Pilliõpetus Matem/ LÕK Eesti keel Matem/LÕK Inglise k/LÕK Loodusõp. Kirjandus Vene k/ tööõpLÕK
4.   Keh.kasv. Muusika Kunst /LÕK Inglise k Kirjandus/ LÕK Matem/LÕK Vene k/ õpiabi Loovtöö Füüsika/ tööõpLÕK
5.   M U D I L A S K O O R         M U D I L A S K O O R                                            õp. Vilja   Robootika/ LÕK Vene k/ tööõpLÕK Käsitöö Kirjandus Inglise keel
6.   Puutöö/tehnoloogia õp. Jaanus I T I R I N G  õp Artur Rõigas Puutöö/tehnol. õp. Jaanus   Käsitöö füüsika