Õppetöö

Tunniplaan

TUNNIPLAAN  2018/19                                  

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti keel

Keh.kasv

Eesti k/

LÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti k/

LÕK

Inglise k/

LÕK

Vene keel /õpiabi

Matem

Ajalugu/

 tööõpLÕK

2.

Eesti keel

Matem

Matem/

LÕK

Käsitöö /tehnol

Inglise k/

LÕK

Matem/

LÕK

Eesti keel

Ajalugu

Vene k/

tööõpLÕK

3.

Kunst

Eesti keel

Inglise k /

elu-ol.õpLÕK

Matem

Ajalugu/

 eesti k LÕK

Eesti k/

LÕK

Kunst

Vene keel/

õpiabi

Matem/

LÕK

4.

Muusika

Tööõpetus

Inimeseõp/

LÕK

Eesti keel

Matem/

LÕK

Ajalugu/

LÕK

Kirjandus

Käsitöö /

tehnol.

Käsitöö/

inglise k/LÕK

5.

Rahvatants

õp. Milvi

Rahvatants

õp. Milvi

Tööõp/

LÕK

Muusika

Tööõp.LÕK

Vene k/

 tööõp LÕK

Matem

Käsitöö /

tehnol.

Käsitöö/

inglise k/LÕK

6.

Palliring

Palliring

Rahvatants

õp. Milvi

Rahvatants

õp. Milvi

Tööõp.LÕK

Ettevõtlusõpetus/

LÕK

Tehnol.

Inglise keel

Geograafia

7.

 

 

 

 

 

 

Tehnol.

Geograafia

Karjääriõp/

LÕK

8.

 

 

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Keh.kasv.

Inimeseõp.

Matem/

LÕK

Eesti keel

Inglise k/

LÕK

Loodusõp/

 LÕK

Loodusõp.

Eesti keel

Matem/

LÕK

2.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Inglise k

Matem/

LÕK

Inimeseõp/

LÕK

Keh.kasv.

Keemia

Eesti k/

LÕK

3.

Matem

Matem

Inglise k/

 eesti k LÕK

Matem

Keh.kasv/

LÕK

Kirjandus/

LÕK

Matem

Füüsika

Bioloogia/

LoodusõpLÕK

4.

Kunst

Eesti keel

Muusika/

LÕK

Keh.kasv

Kirjandus/

LÕK

Inglise k/

LoodusõpLÕK

Inimeseõp.

Matem

Keemia/

 eesti k LÕK

5.

 

Ujumine.

Ujumine/

LÕK

Loodusõp

Loodusõp/

LÕK

Keh.kasv/

LÕK

Geograafia

Keh.kasv.

Füüsika/

eesti k LÕK

6.

Kunstiring

õp. Mattal

 

 

Kunstiring

õp. Mattal

Keh.kasv/

inimeseõpLÕK

Matem/

LÕK

Inglise keel

Bioloogia

Geograafia

/looduõpLÕK

7.

 

Kunstiring

õp. Mattal

Kunstiring

õp. Mattal

 

 

Loodusõp/

 LÕK

 

Geograafia

Keh.kasv/

LÕK

8.

 

 

 

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti k/

log.

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Eesti k

Matem/

LÕK

Eesti k/

LÕK

Ajalugu

Inglise keel

Vene k/

elu-ol.õp.LÕK

2.

Eesti keel

Eesti k/

log

Matem/

LÕK

Inglise k

Muusika/

LÕK

Vene k/

 loodusõp LÕK

Matem

Inimeseõp

Eesti k/

LÕK

3.

Keh.kasv.

Loodusõp.

Inglise k/ keh.kasv.LÕK

Matem

Eesti k/log/

LÕK

Muusika/

LÕK

Vene k /

log

Matem

Ajalugu /

LÕK

4.

Muusika

Kunst

Lodusõp/

LÕK

Eesti k/

log

Inglise k/

 eesti k LÕK

Matem/

LÕK

Usundiõp.

Vene keel

Muusika/

LÕK

5.

 

Tööõpetus

Eesti k/

 log/LÕK

Loodusõp

Ajalugu

/elu-ol.õp.LÕK

Kirjandus/

LÕK

Inglise keel

Muusika

Matem/

LÕK

6.

 

muusika

Keh. kasvatus

Rahvatants

õp. Milvi

Inglise k

Eesti k/log/

LÕK

muusika

 

Ühiskonnaõp/

inimeseõpLÕK

7.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

matem

Keh.kasv.

Inglise k/

 eesti k LÕK

Matem

Eesti k/

LÕK

Loodusõp

LÕK

Matem

Kunst

Ühiskonnaõp/

LÕK

2.

Eesti keel

Matem

Matem/

LÕK

Inglise k

Loodusõp/

LÕK

Ühiskonnaõp/ inimeseõpLÕK

Kirjandus

Matem

Keh.kasv

/LÕK

3.

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti k/

LÕK

Eesti k

Matem/

LÕK

Keh.kasv/

LÕK

Kunst

Keh.kasv.

Inglise k/

 kunstLÕK

4.

Loodusõp.

kunst

Muusika/

Loodusõp.LÕK

Keh.kasv.

Kunst/

LÕK

Ajalugu/

 eesti k LÕK

Bioloogia

Eesti keel

Matem/

LÕK

5.

Itiring

A. Rõigas

Itiring

A. Rõigas

Kunst/

LÕK

Keh.kasv.

Kunst

Matem/

LÕK

Ajalugu

Inglise keel

Bioloog./

loodusõpLÕK

6.

Loodus

õp. Inga

Loodus

õp. Inga

Loodus

õp. Inga

muusika

Inimeseõp/

LÕK

Kunst/

LÕK

Keh.kasv.

ajalugu

Kirjandus/

LÕK

7.

Kodutütred/noorkotkad

Keh.kasv.

 

Ettevõtlus

õp.

bioloogia

Kirjandus/

LÕK

8.

Sport  õp. Leo                   Sport  õp. Leo                      Sport  õp. Leo                 Sport  õp. Leo  

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti keel

Eesti keel

Pilliõpetus/

LÕK

Matem.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

tehnol

Inglise keel

Vene keel

Keemia/

 tööõpLÕK

2.

Pilliõpetus

Matem.

Eesti k/

LÕK

Kunst

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

tehnol

Eesti keel

Keemia

Matem/

LÕK

3.

Matem.

Pilliõpetus

Matem/

LÕK

Eesti keel

Matem/

LÕK

Inglise k/

LÕK

Loodusõp.

Kirjandus

Vene k/

 tööõpLÕK

4.

Keh.kasv.

Muusika

Kunst /

LÕK

Inglise k

Kirjandus/

LÕK

Matem/

LÕK

Vene keel

Loovtöö

Füüsika/

 tööõpLÕK

5.

M U D I L A S K O O R         M U D I L A S K O O R           

                                õp. Vilja  

Robootika/

LÕK

Vene k/ tööõpLÕK

Käsitöö

Kirjandus

Tehnol/inglis/

tööõpLÕK

6.

Puutöö/tehnoloogia

õp. Jaanus

I T I R I N G  õp Artur Rõigas

Puutöö/tehnol.

õp. Jaanus

 

Käsitöö

füüsika

Tehnol/inglis/

tööõpLÕK