Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2020/21

  

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matem

Eesti keel/LÕK

Käsitöö/

tehnol

Loodusõp

Eesti kTÕK

Ajalugu

Eesti k/LÕK

Matem

Geograafia

2.

 

Eesti keel

Liikumisõp

Matem/LÕK

 

Käsitöö/

Tehnol

 Matem

MatemTÕK

Loodusõp

Geograafia

LoodusõpLÕK

Eesti keel

Vene k/

õpiabi matem

3.

 

Kunst

Eesti keel

Inglise k

Eesti kLÕK

Matem

Eesti keel

Eesti kTÕK

Matem

Vene k/elu-olustikuõp

Ajalugu

Geograafia

4.

 

Matemaatika

Matemaatika

Matem/LÕK

Eesti keel

Käsitöö /tehnol/TÕK

Vene k

Matem/LÕK

Geograafia

Ajalugu

5.

 

Liikumisõpetus

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Käsitöö /tehnol/TÕK

Eesti keel

Ajalugu/LÕK

Vene k

Matem

6.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Muusika

MuusikaTÕK

Ettevõtlus

Usundiõp

tööõpLÕK

Geograafia

Inglise k

7.

 

Võrkpall õp. Jarek Tigane    Puutöö õp. Jaanus     Loodusring õp. Inga

 

 

Inglise k

tööõpLÕK

Loovtöö

Ühiskonnaõp.

8.

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Matem/LÕK

Eesti keel

Inimeseõp

Elu-ja toimTÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Keemia

2.

 

Matemaatika

Tööõpetus

Tööõp/LÕK

Matem

Liikumisõp/TÕK

Matem

Bioloogia

LoodusõpLÕK

Kirjandus

Inglise k

3.

 

Muusika

Loodusõpetus

Inglise k/

Elu-ja olustLÕK

Loodusõp

Liikumisõp/TÕK

Kirjandus

 

Inimeseõp/LÕK

Füüsika

Matem.

4.

 

Kunst

Muusika

 

Muusika/LÕK

 

Liikumisõp

Kirjandus

Elu-ja toimTÕK

Inglise k

 

Matem/LÕK

Bioloogia

Füüsika

5.

 

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Matem

matemTÕK

Loodusõp

Inglise k/LÕK

Keemia

Kirjandus

6.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Eesti k/LÕK

 

Inglise k

Eesti kTÕK

 

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Liikumisõp

7.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal  Inglise keele ring õp. Airika Gaston    

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Bioloogia

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

                                                  Spordiring  õp Leo Liiber                          

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k/

log

Pilliõpetus

Inglise k/

Eesti kLÕK

Eesti keel

Ajalugu

Elu-ja toimTÕK

Vene k

Matem/LÕK

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Liikumisõp

Eesti k /   log

Pilliõpetus/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Eesti k

log

Ajalugu/LÕK

Vene k

Matem.

3.

 

Pilliõpetus

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Eesti k/

log

Inglise k

Eesti kTÕK

Ajalugu

 

Muusika/LÕK

Matem.

Vene k/õpiabi

4.

 

Eesti keel

Inimeseõp

Inimeseõp/LÕK

Matem

Eesti k/ log

Eesti kTÕK

Matem

Vene k/

tööõpLÕK

Muusika

Ühiskonnaõp

5.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti keel

Eesti k/ log

Rahvatants

õp Milvi Kull

Matem

MatemTÕK

Muusika

Inglise k/LÕK1

Ajalugu

Karjääriõp

6.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti k

Elu- jatoimTÕK

Ühiskonnaõp

 

Ettevõtlusõp/

 

Inglise k

Muusika

7.

 

Lauluring õp Endel Purju

Lauluring õp Endel Purju

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise k

Loodusõp

matemTÕK

Liikumisõp

Kunst/LÕK

Matem.

Eesti k

2.

 

Loodusõp

 

 

Muusika

Matem.

matemTÕK

Kunst

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

3.

 

Muusika

Matem

Eesti k/LÕK

Eesti keel

Kunst/TÕK

 

Loodusõp

Matem/LÕK

Inglise k

Liikumisõp

4.

 

Robootika

õp Artur Rõigas

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Matem

Inglise k

Eesti kTÕK

Matem

Kirjandus

Eesti kLÕK

Kunst

Bioloogia

5.

 

Robootika

õp Artur Rõigas

Eesti keel

Matem/LÕK

Kunst

Liikumisõp/TÕK

Inglise k

Kunst/

Eesti kLÕK

Bioloogia

Matem.

6.

 

 

 

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Robootika

Elu- ja toimTÕK

Kirjandus

Inglise kLÕK2

Inimeseõp.

Käsitöö tehnol

7.

 

Kodutütred  Ebe Õnne/ Noorkotkad  Enn Pinsel /Robootika    Artur Rõigas                                             

Elu- ja toimTÕK

Inimeseõp.

 

Inglise k

Käsitöö tehnol

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad õp. Enn Pinsel         Spordiring  õp Leo Liiber    Noorkotkad õp. Enn Pinsel                  Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Matem.

tööõpTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti k/LÕK

Keemia

Vene k/

õpiabi

2.

 

Liikumisõp

Eesti keel

Matem/LÕK

Eesti keel

Inglise k

tööõpTÕK

Käsitöö /tehnol

Vene k

Eesti kLÕK

Füüsika

Matem

3.

 

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Matem

Informaatika

Elu- ja toimet

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene k

Eesti k

4.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k/

tööõpLÕK

Loodusõp

Kirjandus

 

Vene k

 

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol

Keemia

5.

 

                Mudilaskoor õp Vilja Vister

Ajalugu

 

Eesti k

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol

Inglise k

6.

 

                                        Kodutütred õp. Ebe Õnne/Jalgpall  JK Tulevik treener  Kristjan Kask

Inglise keel

Jalgpall  JK Tulevik treener Kristjan Kask  

Jalgpall  JK Tulevik tr. K. Kask 

Füüsika

7.

 

 

Reedel 17.00 - 18.30    Lauatennis  õp Rivo Saaremäe

Pühapäeval  17.30 - 19.00   Võrkpall  õp Anneli Roosalu

 

  TUNNIPLAAN  2020/21

  

Reedel 17.00 - 18.30    Lauatennis  õp Rivo Saaremäe

Pühapäeval  17.30 - 19.00   Võrkpall  õp Anneli Roosalu

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matem

Eesti keel/LÕK

Käsitöö/

tehnol

Loodusõp

Eesti kTÕK

Ajalugu

Eesti k/LÕK

Matem

Geograafia

2.

 

Eesti keel

Liikumisõp

Matem/LÕK

 

Käsitöö/

Tehnol

 Matem

MatemTÕK

Loodusõp

Geograafia

LoodusõpLÕK

Eesti keel

Vene k/

õpiabi matem

3.

 

Kunst

Eesti keel

Inglise k

Eesti kLÕK

Matem

Eesti keel

Eesti kTÕK

Matem

Vene k/elu-olustikuõp

Ajalugu

Geograafia

4.

 

Matemaatika

Matemaatika

Matem/LÕK

Eesti keel

Käsitöö /tehnol/TÕK

Vene k

Matem/LÕK

Geograafia

Ajalugu

5.

 

Liikumisõpetus

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Käsitöö /tehnol/TÕK

Eesti keel

Ajalugu/LÕK

Vene k

Matem

6.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Muusika

MuusikaTÕK

Ettevõtlus

Usundiõp

tööõpLÕK

Geograafia

Inglise k

7.

 

Võrkpall õp. Jarek Tigane    Puutöö õp. Jaanus     Loodusring õp. Inga

 

 

Inglise k

tööõpLÕK

Loovtöö

Ühiskonnaõp.

8.

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Matem/LÕK

Eesti keel

Inimeseõp

Elu-ja toimTÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Keemia

2.

 

Matemaatika

Tööõpetus

Tööõp/LÕK

Matem

Liikumisõp/TÕK

Matem

Bioloogia

LoodusõpLÕK

Kirjandus

Inglise k

3.

 

Muusika

Loodusõpetus

Inglise k/

Elu-ja olustLÕK

Loodusõp

Liikumisõp/TÕK

Kirjandus

 

Inimeseõp/LÕK

Füüsika

Matem.

4.

 

Kunst

Muusika

 

Muusika/LÕK

 

Liikumisõp

Kirjandus

Elu-ja toimTÕK

Inglise k

 

Matem/LÕK

Bioloogia

Füüsika

5.

 

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Matem

matemTÕK

Loodusõp

Inglise k/LÕK

Keemia

Kirjandus

6.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Eesti k/LÕK

 

Inglise k

Eesti kTÕK

 

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Liikumisõp

7.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal  Inglise keele ring õp. Airika Gaston    

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Bioloogia

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

                                                  Spordiring  õp Leo Liiber                          

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k/

log

Pilliõpetus

Inglise k/

Eesti kLÕK

Eesti keel

Ajalugu

Elu-ja toimTÕK

Vene k

Matem/LÕK

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Liikumisõp

Eesti k /   log

Pilliõpetus/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Eesti k

log

Ajalugu/LÕK

Vene k

Matem.

3.

 

Pilliõpetus

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Eesti k/

log

Inglise k

Eesti kTÕK

Ajalugu

 

Muusika/LÕK

Matem.

Vene k/õpiabi

4.

 

Eesti keel

Inimeseõp

Inimeseõp/LÕK

Matem

Eesti k/ log

Eesti kTÕK

Matem

Vene k/

tööõpLÕK

Muusika

Ühiskonnaõp

5.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti keel

Eesti k/ log

Rahvatants

õp Milvi Kull

Matem

MatemTÕK

Muusika

Inglise k/LÕK1

Ajalugu

Karjääriõp

6.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti k

Elu- jatoimTÕK

Ühiskonnaõp

 

Ettevõtlusõp/

 

Inglise k

Muusika

7.

 

Lauluring õp Endel Purju

Lauluring õp Endel Purju

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise k

Loodusõp

matemTÕK

Liikumisõp

Kunst/LÕK

Matem.

Eesti k

2.

 

Loodusõp

 

 

Muusika

Matem.

matemTÕK

Kunst

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

3.

 

Muusika

Matem

Eesti k/LÕK

Eesti keel

Kunst/TÕK

 

Loodusõp

Matem/LÕK

Inglise k

Liikumisõp

4.

 

Robootika

õp Artur Rõigas

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Matem

Inglise k

Eesti kTÕK

Matem

Kirjandus

Eesti kLÕK

Kunst

Bioloogia

5.

 

Robootika

õp Artur Rõigas

Eesti keel

Matem/LÕK

Kunst

Liikumisõp/TÕK

Inglise k

Kunst/

Eesti kLÕK

Bioloogia

Matem.

6.

 

 

 

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Robootika

Elu- ja toimTÕK

Kirjandus

Inglise kLÕK2

Inimeseõp.

Käsitöö tehnol

7.

 

Kodutütred  Ebe Õnne/ Noorkotkad  Enn Pinsel /Robootika    Artur Rõigas                                             

Elu- ja toimTÕK

Inimeseõp.

 

Inglise k

Käsitöö tehnol

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad õp. Enn Pinsel         Spordiring  õp Leo Liiber    Noorkotkad õp. Enn Pinsel                  Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Matem.

tööõpTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti k/LÕK

Keemia

Vene k/

õpiabi

2.

 

Liikumisõp

Eesti keel

Matem/LÕK

Eesti keel

Inglise k

tööõpTÕK

Käsitöö /tehnol

Vene k

Eesti kLÕK

Füüsika

Matem

3.

 

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Matem

Informaatika

Elu- ja toimet

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene k

Eesti k

4.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k/

tööõpLÕK

Loodusõp

Kirjandus

 

Vene k

 

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol

Keemia

5.

 

                Mudilaskoor õp Vilja Vister

Ajalugu

 

Eesti k

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol

Inglise k

6.

 

                                        Kodutütred õp. Ebe Õnne/Jalgpall  JK Tulevik treener  Kristjan Kask

Inglise keel

Jalgpall  JK Tulevik treener Kristjan Kask  

Jalgpall  JK Tulevik tr. K. Kask 

Füüsika

7.