Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2022/23

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k/LÕK

Inglise keel/

Elu-ja olustLÕK

Matem

Eesti keel/LÕK

 

Vene k

Elu- ja oluLÕK

Liikumisõp/TÕK

Matem/LÕK

LiikumTÕK

Ajalugu/

tööõpLÕK

2.

 

Muusika

Eesti k/LÕK

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

 

Ajalugu

TööõpLÕK

Inglise keel/Kunst ja käel.tegTÕK

Eesti k/LÕK kunst ja käel.tegTÕK

Matem/LÕK

3.

 

Eesti keel

Tööõp/LÕK

Matem

Liikumisõp

Liikumisõp

TööõpLÕK

Kunst/LÕK

Vene k

Eesti keelTÕK

Ajalugu/LÕK

Eesti keelTÕK

Eesti k/LÕK

4.

 

Kunst

Matem/LÕK

Eesti keel

Kunst

Informaatika/

tööõpLÕK

Inglise k/LÕK

Matem/

MatemTÕK

Vene/ EluoluLÕK

MatemTÕK

Liikumisõp/LÕK

5.

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Tehnoloogiaõp.

Elu- ja olustLÕK

Liikumisõp/

LÕK

Ajalugu

RütmikaTÕK

Loovtöö  Elu-olu

LÕK RütmTÕK

Vene keel/

tööõpLÕK

6.

 

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Tehnoloogiaõp.

Inglise kLÕK

Matem/LÕK

Kunst/ Kunst ja käel.tegTÕK

Liikumisõp/LÕK Kunst ja käel.tegTÕK

Uhiskonnaõp/

tööõp/  inglLÕK

7.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliiring õp. Jarek Tigane

Usundiõp/

tööõpeTÕK

Kunst/LÕK

TööõpeTÕK

Tehnol/tööõpLÕK

Käsitöö ja kodun.

8.

 

 

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k/ eesti kLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Inimeseõp/

LÕK

Kirjandus

 

Eesti kTÕK

Füüsika MatemLÕK

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

2.

 

Eesti keel

Muusika

Eesti kLÕK

abiõp

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

 

Inimeseõp/LÕK

 

Ettevõtlus

LoodusLÕK

Eesti keel

Elu- ja toimTÕK

Matem loodusLÕK

Elu-toimTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Liikumisõp

Loodus/LÕK

Muusika

LoodusõpLÕK

Muusika

Matem/LÕK

 

Eesti k/

Eesti kLÕK

Inglise k/

 eesti kTÕK

Keemia  Eesti LÕK eesti kTÕK

Geograafia

Eesti kLÕK

4.

 

Muusika

Liikumisõp/

LÕK

Kunst

liikumisõpLÕK

Eesti keel

Inglise keel/

Eesti keelLÕK

Kirjandus/LÕK

Matem/

MatemTÕK

Geograafia

matemTÕK

loodusLÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

Puutöö õp Jaanus Ermits

Inimeseõp/

LÕK

Eesti k/LÕK

Puutöö õp Jaanus Ermits

Matem/LÕK

 

Loodusõp/LÕK

Loodusõp/ elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/eesti kLÕK elu- ja toimetTÕK

Inglise k/LÕK

6.

 

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Inimeseõp/elu-ja olustukLÕK

Matem/LÕK

 

Inglise k/LÕK

 

Bioloogia/

inimeseõpLÕK

7.

 

                     Puutöö õp Jaanus Ermits

 

 

Kirjandus/

eesti kLÕK

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Mulgi folklooriõp.

Tööõp/LÕK

Inglise k/

tööõpLÕK

Matem

Muusika/LÕK

Vene k

Elu- ja oluLÕK

Liikumisõp/TÕK

Eesti k  muusLÕK

liikumTÕK

Ajalugu/LÕK

 2.

 

Eesti keel

Mulgi folk.

Eesti kLÕK

Matem/LÕK

 

Eesti k

Inglise k/

Eesti kLÕK

Muusika/LÕK

Ajalugu/

muusikaTÕK

Liikumisõp

muusikaTÕK

loodusLÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Eesti keel

 

Matem/

LÕK

Muusika/LÕK

Mulgi folklooriõp

muusika

Eesti k/LÕK

Ajalugu

Eesti kLÕK

Muusika/TÕK

Füüsika

Mulgi folkl.TÕK

MatemLÕK

Vene keel/

Elu- ja olustLÕK

4.

 

Tööõpetus

Eesti k/LÕK

Muusika

Mulgi folklooriõp

Eesti kLÕK

Inglise keel

Matem/LÕK

Ühiskonnaõp/

ajaluguLÕK

 

Vene k/

valikTÕK

Muusika

valikTÕK

loodusLÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

 

Kunst

MatemLÕK

Eesti k/LÕK

 

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Matem/LÕK

Loodusõp/

Elu- ja toimetTÕK

Vene   EestiLÕK

k Elu- jtoimetTÕKl

Ühiskonnaõp

Eesti kLÕK

6.

 

Kunstiring õp Bristol / robootika

Kunstiring õp Bristol/ robootika

Kunstiring õp  Bristol/ robootika

Loodusõp

Ajalugu/

inimeseõpLÕK

Liikumisõp/

LÕK

 

Vene keel

Elu- ja toimetTÕKrob

Ajalugu/LÕK

Elu- ja toimetTÕKrob

Muusika/LÕK

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katin Bristol/ Robootika õp Artur Rõigas/ rattaring õp Jaanus Ermits

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

Geograafia/

Elu- ja toimetTÕKrob

Keemia  LiikumLÕK

Elu- ja toimetTÕKrob

Liikumisõp/LÕK

8.

 

 

 

 

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp

Liikumisõp/

LÕK

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Inglise k/LÕK

 

Eesti k/LÕK

Inimeseõp/

tööõpeTÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Matem/LÕK

 

2.

 

Matem

Matem/LÕK

 

Matem/LÕK

 

Eesti k

 

Matem/LÕK

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti kTÕK

Inglise k/

tööõpetusLÕK

3.

 

Eesti k/ log

Eesti k/LÕK

Matem/LÕK

Eesti k

 

Kunst/LÕK

 

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Inglisek/

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

Eesti kTÕK

Geograafia/

tööõpetusLÕK

4.

 

Liikumisõp

Kunst/LÕK

 

Eesti k/LÕK/log

 

Inglise k

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Karjääriõp/

tööõpLÕK

5.

 

 

Eesti k/log/

LÕK

Tööõpetus/

LÕK

Matem

Matem/LÕK

 

Inglise k

tööõpetLÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia käsitöö

LÕK/ tööõpeTÕK

Eesti k/LÕK

6.

 

 

 

Inimeseõp/

LÕK

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/LÕK

tehnoloogia

Matem /

matemTÕK

Kirjandus

matemTÕK

Inglise k/LÕK

TehnoloogiaLÕK

7.

 

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/LÕK

tehnoloogia

Bioloogia/

tööõpeTÕK

Inglise k

tööõpeTÕK

käsitööLÕK

Noorkotkad õp Enn Pinsel

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Matem/LÕK

Eesti k/LÕK

Eesti k

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Loodusõp

Matem /

matemTÕK

Inglise k/LÕK

matemTÕK

Vene k/

Elu- ja olustLÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k/

Elu- ja olustLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene keel

Ettevõtlus/

Elu- ja toimetTÕK

Matem/LÕK

Elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

3.

 

Liikumisõp

Muusika/

LÕK

Kunst/LÕK

Eesti k

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Vene keel/

valikTÕK

Geograafia

valikTÕKtööõpLÕ

Matem

matemLÕK

4.

 

Kunst

Liikumisõp/

LÕK

Matem/LÕK

 

Inglise k

Matem

Eesti keel

Eesti kTÕK

 

Vene  Eesti kLÕK

Eesti kTÕK

Bioloogia

MatemLÕK

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Eesti keel

 

Inimeseõp/LÕK

tööõpeTÕK

Matem

6.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne /Jalgpall õp Rain Tölpus

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

tööõpeTÕK

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

7.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne/

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

8

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk 

 

  TUNNIPLAAN  2022/23

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k/LÕK

Inglise keel/

Elu-ja olustLÕK

Matem

Eesti keel/LÕK

 

Vene k

Elu- ja oluLÕK

Liikumisõp/TÕK

Matem/LÕK

LiikumTÕK

Ajalugu/

tööõpLÕK

2.

 

Muusika

Eesti k/LÕK

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

 

Ajalugu

TööõpLÕK

Inglise keel/Kunst ja käel.tegTÕK

Eesti k/LÕK kunst ja käel.tegTÕK

Matem/LÕK

3.

 

Eesti keel

Tööõp/LÕK

Matem

Liikumisõp

Liikumisõp

TööõpLÕK

Kunst/LÕK

Vene k

Eesti keelTÕK

Ajalugu/LÕK

Eesti keelTÕK

Eesti k/LÕK

4.

 

Kunst

Matem/LÕK

Eesti keel

Kunst

Informaatika/

tööõpLÕK

Inglise k/LÕK

Matem/

MatemTÕK

Vene/ EluoluLÕK

MatemTÕK

Liikumisõp/LÕK

5.

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Tehnoloogiaõp.

Elu- ja olustLÕK

Liikumisõp/

LÕK

Ajalugu

RütmikaTÕK

Loovtöö  Elu-olu

LÕK RütmTÕK

Vene keel/

tööõpLÕK

6.

 

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Tehnoloogiaõp.

Inglise kLÕK

Matem/LÕK

Kunst/ Kunst ja käel.tegTÕK

Liikumisõp/LÕK Kunst ja käel.tegTÕK

Uhiskonnaõp/

tööõp/  inglLÕK

7.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliiring õp. Jarek Tigane

Usundiõp/

tööõpeTÕK

Kunst/LÕK

TööõpeTÕK

Tehnol/tööõpLÕK

Käsitöö ja kodun.

8.

 

 

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k/ eesti kLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Inimeseõp/

LÕK

Kirjandus

 

Eesti kTÕK

Füüsika MatemLÕK

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

2.

 

Eesti keel

Muusika

Eesti kLÕK

abiõp

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

 

Inimeseõp/LÕK

 

Ettevõtlus

LoodusLÕK

Eesti keel

Elu- ja toimTÕK

Matem loodusLÕK

Elu-toimTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Liikumisõp

Loodus/LÕK

Muusika

LoodusõpLÕK

Muusika

Matem/LÕK

 

Eesti k/

Eesti kLÕK

Inglise k/

 eesti kTÕK

Keemia  Eesti LÕK eesti kTÕK

Geograafia

Eesti kLÕK

4.

 

Muusika

Liikumisõp/

LÕK

Kunst

liikumisõpLÕK

Eesti keel

Inglise keel/

Eesti keelLÕK

Kirjandus/LÕK

Matem/

MatemTÕK

Geograafia

matemTÕK

loodusLÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

Puutöö õp Jaanus Ermits

Inimeseõp/

LÕK

Eesti k/LÕK

Puutöö õp Jaanus Ermits

Matem/LÕK

 

Loodusõp/LÕK

Loodusõp/ elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/eesti kLÕK elu- ja toimetTÕK

Inglise k/LÕK

6.

 

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Inimeseõp/elu-ja olustukLÕK

Matem/LÕK

 

Inglise k/LÕK

 

Bioloogia/

inimeseõpLÕK

7.

 

                     Puutöö õp Jaanus Ermits

 

 

Kirjandus/

eesti kLÕK

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Mulgi folklooriõp.

Tööõp/LÕK

Inglise k/

tööõpLÕK

Matem

Muusika/LÕK

Vene k

Elu- ja oluLÕK

Liikumisõp/TÕK

Eesti k  muusLÕK

liikumTÕK

Ajalugu/LÕK

 2.

 

Eesti keel

Mulgi folk.

Eesti kLÕK

Matem/LÕK

 

Eesti k

Inglise k/

Eesti kLÕK

Muusika/LÕK

Ajalugu/

muusikaTÕK

Liikumisõp

muusikaTÕK

loodusLÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Eesti keel

 

Matem/

LÕK

Muusika/LÕK

Mulgi folklooriõp

muusika

Eesti k/LÕK

Ajalugu

Eesti kLÕK

Muusika/TÕK

Füüsika

Mulgi folkl.TÕK

MatemLÕK

Vene keel/

Elu- ja olustLÕK

4.

 

Tööõpetus

Eesti k/LÕK

Muusika

Mulgi folklooriõp

Eesti kLÕK

Inglise keel

Matem/LÕK

Ühiskonnaõp/

ajaluguLÕK

 

Vene k/

valikTÕK

Muusika

valikTÕK

loodusLÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

 

Kunst

MatemLÕK

Eesti k/LÕK

 

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Matem/LÕK

Loodusõp/

Elu- ja toimetTÕK

Vene   EestiLÕK

k Elu- jtoimetTÕKl

Ühiskonnaõp

Eesti kLÕK

6.

 

Kunstiring õp Bristol / robootika

Kunstiring õp Bristol/ robootika

Kunstiring õp  Bristol/ robootika

Loodusõp

Ajalugu/

inimeseõpLÕK

Liikumisõp/

LÕK

 

Vene keel

Elu- ja toimetTÕKrob

Ajalugu/LÕK

Elu- ja toimetTÕKrob

Muusika/LÕK

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katin Bristol/ Robootika õp Artur Rõigas/ rattaring õp Jaanus Ermits

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

Geograafia/

Elu- ja toimetTÕKrob

Keemia  LiikumLÕK

Elu- ja toimetTÕKrob

Liikumisõp/LÕK

8.

 

 

 

 

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp

Liikumisõp/

LÕK

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Inglise k/LÕK

 

Eesti k/LÕK

Inimeseõp/

tööõpeTÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Matem/LÕK

 

2.

 

Matem

Matem/LÕK

 

Matem/LÕK

 

Eesti k

 

Matem/LÕK

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti kTÕK

Inglise k/

tööõpetusLÕK

3.

 

Eesti k/ log

Eesti k/LÕK

Matem/LÕK

Eesti k

 

Kunst/LÕK

 

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Inglisek/

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

Eesti kTÕK

Geograafia/

tööõpetusLÕK

4.

 

Liikumisõp

Kunst/LÕK

 

Eesti k/LÕK/log

 

Inglise k

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Karjääriõp/

tööõpLÕK

5.

 

 

Eesti k/log/

LÕK

Tööõpetus/

LÕK

Matem

Matem/LÕK

 

Inglise k

tööõpetLÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia käsitöö

LÕK/ tööõpeTÕK

Eesti k/LÕK

6.

 

 

 

Inimeseõp/

LÕK

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/LÕK

tehnoloogia

Matem /

matemTÕK

Kirjandus

matemTÕK

Inglise k/LÕK

TehnoloogiaLÕK

7.

 

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/LÕK

tehnoloogia

Bioloogia/

tööõpeTÕK

Inglise k

tööõpeTÕK

käsitööLÕK

Noorkotkad õp Enn Pinsel

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Matem/LÕK

Eesti k/LÕK

Eesti k

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Loodusõp

Matem /

matemTÕK

Inglise k/LÕK

matemTÕK

Vene k/

Elu- ja olustLÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k/

Elu- ja olustLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene keel

Ettevõtlus/

Elu- ja toimetTÕK

Matem/LÕK

Elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

3.

 

Liikumisõp

Muusika/

LÕK

Kunst/LÕK

Eesti k

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Vene keel/

valikTÕK

Geograafia

valikTÕKtööõpLÕ

Matem

matemLÕK

4.

 

Kunst

Liikumisõp/

LÕK

Matem/LÕK

 

Inglise k

Matem

Eesti keel

Eesti kTÕK

 

Vene  Eesti kLÕK

Eesti kTÕK

Bioloogia

MatemLÕK

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Eesti keel

 

Inimeseõp/LÕK

tööõpeTÕK

Matem

6.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne /Jalgpall õp Rain Tölpus

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

tööõpeTÕK

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

7.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne/

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

8

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk