Õppetöö

Tunniplaan

TUNNIPLAAN  2018/19                                  TUNNIPLAAN  2018/19    LÕK

jrk

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti k

Eesti k

Eesti k

Käsitöö /tehnol

Eesti k

Inglise k

Bioloogia

Matem

Ajalugu

2.

Eesti k

Matem

Matem

Käsitöö /tehnol

Loodusõp

Matem

Vene keel /õpiabi

Ajalugu

Kirjandus

3.

Keh.kasv.

Loodusõp.

Muusika

Eesti k

Ajalugu

Eesti k

Kunst

Vene k

Matem

4.

Kunst

Keh.kasv

Inglise k

Matem

Matem

Kunst

Eesti keel

Bioloogia

Vene keel

5.

 

 

Inimeseõp

Muusika

Inimeseõp

Vene k

Matem

Inglise k

Ühiskonnaõp

6.

 

 

Tööõp.

 

 

Ajalugu

Tehnoloogia

Käsitöö /tehnol

Käsitöö/ inglise k

7.

 

 

 

 

 

Ettevõtlus

Tehnoloogia

Käsitöö /tehnol

Käsitöö/ inglise k

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Matem

Matem

Matem

Eesti k

Inglise k

Loodusõp

Loodusõp

Eesti keel

Matem

2.

Eesti k

Eesti k

Eesti k

Loodusõp

Keh.kasv

Matem

Inglise k

Keemia

Eesti k

3.

Kunst

Kunst

Inglise k

Matem

Keh.kasv.

Kirjandus

Matem

Füüsika

Bioloogia

4.

Muusika

Eesti k

Loodusõp.

Keh.kasv

Kirjandus

Inglise k

Inimeseõp

Matem

Keemia

5.

 

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Inglise k

Matem

Keh.kasv.

Kirjandus

Keh.kasv.

Füüsika

6.

 

 

 

 

 

Inimeseõp

Keh.kasv.

Inglise k

Kirjandus

7.

 

 

 

 

 

 

 

Geograafia

Keh.kasv.

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti k/ log.

Eesti k

Eesti k

Inglise k

Matem

Eesti k

Ajalugu

Geograafia

Vene k

2.

Eesti

Eesti k/log

Matem

Loodusõp

Muusika

Vene k

Matem

Inimeseõp.

Eesti k

3.

Keh.kasv.

Inimeseõp

Inglise k

Matem

Eesti k/log

Muusika

Vene keel /log

Matem

Geograafia

4.

Muusika

Tööõp.

Keh.kasv.

Eesti k/log

Inglise k

Matem

Usundiõp.

Vene keel

Muusika

5.

 

Tööõp.

Eesti k/log

Eesti k

Ajalugu

Loodusõp

Inglise k

Muusika

Matem

6.

 

muusika

 

 

Inglise k

Eesti k/ log.

muusika

bioloogia

Ühiskonnaõp

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

matem

Keh.kasv.

Inglise k

Matem

Eesti k

Loodusõp.

Matem

Kunst

Ajalugu

2.

Eesti k

Matem

Matem

Inglise k

Loodusõp

Ühiskonnaõp

Kirjandus

Matem

Keh.kasv.

3.

Tööõp

Eesti keel

Eesti k

Eesti k

Matem

Keh.kasv.

Kunst

Keh.kasv.

Inglise k

4.

Loodusõp

kunst

Muusika

Keh.kasv.

Kunst

Ajalugu

Geograafia

Eesti k

Matem

5.

 

 

kunst

Keh.kasv.

Kunst

Matem

Ajalugu

Inglise k

Geograafia

6.

 

 

 

muusika

Inglise k

kirjandus

Keh.kasv.

ajalugu

Bioloogia

7.

 

 

 

 

Keh.kasv

 

Ettevõtlusõp.

 

Karjääriõp.

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Eesti k

Eesti keel

Pilliõpetus

Matem.

Käsitöö /tehnol

Käsitöö /tehnol

Inglise k

Vene keel

Keemia

2.

Pilliõp

Matem.

Eesti keel

Kunst

Käsitöö /tehnol

Käsitöö /tehnol

Eesti k

Keemia

Matem

3.

Matem.

Pilliõpetus

Matem

Eesti keel

Matem

Inglise k

Loodusõp.

Kirjandus

Vene keel

4.

Keh.kasv

Muusika

Kunst

Inglise keel

Kirjandus

Matem

Vene keel

Loovtöö

Füüsika

5.

 

 

 

 

Informaatika

Vene k

Käsitöö

Kirjandus

Tehnol/inglis.

6.

 

 

 

 

 

 

Käsitöö

Füüsika

Tehnol/inglis.

 

 

TUNNIPLAAN  2018/19    LÕK

jrk

 

III

V

VI

IX

 

 

E

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Tööõp.

 

2.

 

Matem

Loodusõp.

Matem

kunst

 

3.

 

Loodusõp.

Eesti keel

Eesti keel

Matem

 

4.

 

Keh.kasv.

Matem

Kunst

Tööõp.

 

5.

 

Inimeseõp.

Inimeseõp.

Tööõp.

Inimeseõp.

 

6.

 

Tööõp.

Tööõp.

Ajalugu

Käsitöö/ inglise keel

 

7.

 

 

Tööõp.

Ettevõtlusõp.

Käsitöö/ inglise keel

 

 

T

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Inglise keel

Loodusõp.

Matem

 

2.

 

Eesti keel

Keh.kasv

Matem

Eesti keel

 

3.

 

eesti keel

Keh.kasv.

Kirjandus

Loodusõp.

 

4.

 

Loodusõp.

Kirjandus

Elu-ol.õp.

Eesti keel

 

5.

 

Keh.kasv.

Matem

Keh.kasv.

Eesti keel

 

6.

 

 

Inimeseõp.

Inimeseõp.

Kirjandus

 

7.

 

 

 

 

Keh.kasv.

 

 

K

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matem

Eesti keel

Elu-ol.õp.

 

2.

 

Matem

Muusika

Loodusõp.

Eesti keel

 

3.

 

Elu-ol.õp.

Eesti k/log

Muusika

Loodusõp.

 

4.

 

Keh.kasv.

Eesti keel

Matem

Muusika

 

5.

 

Eesti k/log

Ajalugu

Loodusõp.

Matem

 

6.

 

 

Inglise keel

Eesti k/log.

Ühiskonnaõp.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Loodusõp.

Ajalugu

 

2.

 

Matem

Loodusõp.

Inimeseõp.

Keh.kasv.

 

3.

 

Eesti keel

Matem

Keh.kasv.

Kirjandus

 

4.

 

Muusika

Kunst

Eesti keel

Matem

 

5.

 

kunst

Kunst

Matem

Loodusõp.

 

6.

 

 

Inglise keel

kirjandus

Loodusõp.

 

7.

 

 

Keh.kasv

 

Karjääriõp.

 

 

R

 

 

 

 

 

1.

 

Pilliõpetus

Käsitöö /tehnol

Käsitöö /tehnol

Tööõp.

 

2.

 

Eesti keel

Käsitöö /tehnol

Käsitöö /tehnol

Matem

 

3.

 

Matem

Matem

Inglise keel

Tööõp.

 

4.

 

Kunst

Kirjandus

Matem

Tööõp.

 

5.

 

 

Informaatika

Tööõp.

Tehnol/

inglis.

 

6.

 

 

 

 

Tehnol/

inglis.