Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2019/20 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Eesti keel

Käsitöö/

tehnol/LÕK

Loodusõp

Eesti k/LÕK

Inglise k /

loodusõpLÕK

Vene keel/

õpiabi

Matem.

2.

 

Liikumiseõp

Liikumisõp./

LÕK

loodusõp

Käsitöö/

Tehnol/LÕK

Matem.

Loodusõp/LÕK

Vene k/elu-olustikuõp

Ajalugu

Eesti keel

3.

 

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Matem/LÕK

Käsitöö /tehnol

AjaluguLÕK

Eesti k/LÕK

Geograafia

Vene k/

õpiabi

4.

 

Eesti keel

Eesti k./LÕK

Matem.

Inglise keel/

inimeseõpLÕK

Käsitöö /tehnol

Vene k/elu-

olustikuõp

Matem/LÕK

Geograafia

Ajalugu

5.

 

 

Matem/LÕK

Muusika

Eesti k/LÕK

Eesti k

Inglise k/LÕK

Ajalugu/LÕK

Matem.

Geograafia

6.

 

Palliring õp Eliisabet Rõigas/ Loodusring  õp Inga Tiirats

 

Inglise k

Matem/LÕK

Usundiõp/LÕK

Käsitöö ja kodundus

Geograafia

7.

 

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

 

 

Geograafia/

TööõpLÕK

Käsitöö ja kodundus

Ühiskonnaõp.

8.

 

Korvpall     õp. Eliisabet Rõigas

Korvpall     õp. Eliisabet Rõigas

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Matem/LÕK

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k

 

Loodusõp/ LÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Keemia

2.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Matem.

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inimeseõp/LÕK

Keemia

Inglise k

3.

 

Tööõpetus

Tööõp/LÕK

Inglise k

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Bioloogia/

loodusõpLÕK

Füüsika

Matem.

4.

 

Muusika

Muusika/

Eesi k LÕK

Kunst

Liikumisõp/LÕK

Kirjandus/

Inglise k/ LÕK

 

Matem/LÕK

Bioloogia

Füüsika

5.

 

Kunst

Kunst/matemLÕK

Kunst

MatemLÕK

Matem

Inimeseõp/LÕK

Inglise k/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

6.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

 

Liikumisõp/LÕK

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

 

 

Liikumisõp/LÕK

Eesti keel

Liikumisõp

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

Spordiring  õp Leo Liiber

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k

 

Looduõp/LÕK

Eesti k/ log

Eesti k/LÕK

Inglise k

 

Vene k/

tööõpLÕK

Matem/LÕK

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Liikumisõp

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

MatemLÕK

Muusika

Eesti k/LÕK

log

Ajalugu/LÕK

Vene k/

õpiabi

Matem.

3.

 

Muusika

Muusika

Liikumisõp

Eesti k/LÕK 

log

Ajalugu

Ajalugu/

Eesti kLÕK

Muusika/LÕK

Matem.

Vene k/õpiabi

4.

 

Eesti k/ log

Tööõp/LÕK

Matem.

Inglise k/ Elu-olustikuõpLÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Vene k/õpiabi

Eesti kLÕK

Muusika

Ühiskonnaõp

5.

 

 

Eesti k/ log

Eesti keel

Muusika

Matem.

Muusika/LÕK

Inglise k/LÕK

Ajalugu

Karjääriõp

6.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti k/log

Ühiskonnaõp/

inimeseõpLÕK

Ettevõtlusõp/

inimeseõpLÕK

Inglise k

Muusika

7.

 

Jalgpall  Karl Romet Nõmm  / Lauluring õp Endel Purju

Jalgpall  Karl Romet Nõmm  / Lauluring õp Endel Purju

Tehnol.õp.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnol.õp.

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Liikumisõp

Liikumisõp

Inimeseõp

Matem

Matem.

Liikumisõp/LÕK

Kunst/LÕK

Kirjandus

Bioloogia

2.

 

 

 

Muusika

Kunst/LÕK

Loodusõp

Kunst/LÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Inglise k

3.

 

Matem

Eesti k/LÕK

Matem

Liikumisõp/LÕK

Kunst

 

Loodusõp/LÕK

Matem/LÕK

Inglise k

Kirjandus

4.

 

Eesti k

Matem/LÕK

Eesti k

Inglise k /

Eesi kLÕK

Inimeseõp

Matem/LÕK

Liikumisõp/LÕK

Kunst

Liikumisõp.

5.

 

 

Eesti k/LÕK

Inglise k

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Kunst/

Eesti kLÕK

Bioloogia

Matem.

6.

 

 

 

Tööõpetus

Muusika/LÕK

Robootika

Inglise k/

loodusõpLÕK

 

Inimeseõp.

 

7.

 

Kodutütred  Ebe Õnne/ Noorkotkad  Enn Pinsel/ Robootika õp Artur Rõigas

Ettevõtlus/LÕK

 

Liikumisõp.

 

8.

 

                                 Spordiring  õp Leo Liiber                                              Spordiring  õp Leo Liiber                                     Spordiring  õp Leo Liiber

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Eesti k/LÕK

Matem.

Inglise k/

Eesti kLÕK

Matem.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol/LÕK

Keemia

Vene k/

õpiabi

2.

 

Pilliõpetus

Inimeseõp/

LÕK

Eesti k

Matem

Inglise k

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol/LÕK

Füüsika

Eesti k

3.

 

Eesti k

Matem/LÕK

Pilliõpetus

Eesti k/LÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti kLÕK

Vene k/ õpiabi

Inglise k

4.

 

Loodusõp.

Pilliõpetus/

Eesti kLÕK

Liikumisõp

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

 

Vene k/

tööõpLÕK

Loodusõp/LÕK

Loovtöö

Matem.

5.

 

                Mudilaskoor õp Vilja Vister

Ajalugu

 

Eesti k/LÕK

Vene k/ õpiabi

tööõpLÕK

Inglise k

Füüsika

6.

 

Itiring õp Artur Rõigas

 

 

 

 

 

Keemia

7.

 

                 14.45 Võrkpall õp Eliisabet Rõigas

Rattaring toimub igal koolipäeval 1. -9. klassi õpilastele

 


 

  TUNNIPLAAN  2019/20 

Rattaring toimub igal koolipäeval 1. -9. klassi õpilastele

 


 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Eesti keel

Käsitöö/

tehnol/LÕK

Loodusõp

Eesti k/LÕK

Inglise k /

loodusõpLÕK

Vene keel/

õpiabi

Matem.

2.

 

Liikumiseõp

Liikumisõp./

LÕK

loodusõp

Käsitöö/

Tehnol/LÕK

Matem.

Loodusõp/LÕK

Vene k/elu-olustikuõp

Ajalugu

Eesti keel

3.

 

Kunst

Kunst/LÕK

Inglise k

Matem/LÕK

Käsitöö /tehnol

AjaluguLÕK

Eesti k/LÕK

Geograafia

Vene k/

õpiabi

4.

 

Eesti keel

Eesti k./LÕK

Matem.

Inglise keel/

inimeseõpLÕK

Käsitöö /tehnol

Vene k/elu-

olustikuõp

Matem/LÕK

Geograafia

Ajalugu

5.

 

 

Matem/LÕK

Muusika

Eesti k/LÕK

Eesti k

Inglise k/LÕK

Ajalugu/LÕK

Matem.

Geograafia

6.

 

Palliring õp Eliisabet Rõigas/ Loodusring  õp Inga Tiirats

 

Inglise k

Matem/LÕK

Usundiõp/LÕK

Käsitöö ja kodundus

Geograafia

7.

 

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

Puutöö õp

Jaanus Ermits

 

 

Geograafia/

TööõpLÕK

Käsitöö ja kodundus

Ühiskonnaõp.

8.

 

Korvpall     õp. Eliisabet Rõigas

Korvpall     õp. Eliisabet Rõigas

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Matem/LÕK

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k

 

Loodusõp/ LÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Keemia

2.

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Matem.

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inimeseõp/LÕK

Keemia

Inglise k

3.

 

Tööõpetus

Tööõp/LÕK

Inglise k

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Bioloogia/

loodusõpLÕK

Füüsika

Matem.

4.

 

Muusika

Muusika/

Eesi k LÕK

Kunst

Liikumisõp/LÕK

Kirjandus/

Inglise k/ LÕK

 

Matem/LÕK

Bioloogia

Füüsika

5.

 

Kunst

Kunst/matemLÕK

Kunst

MatemLÕK

Matem

Inimeseõp/LÕK

Inglise k/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

6.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

 

Liikumisõp/LÕK

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

Kunstiring õp Jeanne-Bel Mattal

 

 

Liikumisõp/LÕK

Eesti keel

Liikumisõp

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

Spordiring  õp Leo Liiber

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti k

 

Looduõp/LÕK

Eesti k/ log

Eesti k/LÕK

Inglise k

 

Vene k/

tööõpLÕK

Matem/LÕK

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Liikumisõp

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

MatemLÕK

Muusika

Eesti k/LÕK

log

Ajalugu/LÕK

Vene k/

õpiabi

Matem.

3.

 

Muusika

Muusika

Liikumisõp

Eesti k/LÕK 

log

Ajalugu

Ajalugu/

Eesti kLÕK

Muusika/LÕK

Matem.

Vene k/õpiabi

4.

 

Eesti k/ log

Tööõp/LÕK

Matem.

Inglise k/ Elu-olustikuõpLÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Vene k/õpiabi

Eesti kLÕK

Muusika

Ühiskonnaõp

5.

 

 

Eesti k/ log

Eesti keel

Muusika

Matem.

Muusika/LÕK

Inglise k/LÕK

Ajalugu

Karjääriõp

6.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Rahvatants

õp Milvi Kull

Eesti k/log

Ühiskonnaõp/

inimeseõpLÕK

Ettevõtlusõp/

inimeseõpLÕK

Inglise k

Muusika

7.

 

Jalgpall  Karl Romet Nõmm  / Lauluring õp Endel Purju

Jalgpall  Karl Romet Nõmm  / Lauluring õp Endel Purju

Tehnol.õp.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnol.õp.

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Liikumisõp

Liikumisõp

Inimeseõp

Matem

Matem.

Liikumisõp/LÕK

Kunst/LÕK

Kirjandus

Bioloogia

2.

 

 

 

Muusika

Kunst/LÕK

Loodusõp

Kunst/LÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Matem.

Inglise k

3.

 

Matem

Eesti k/LÕK

Matem

Liikumisõp/LÕK

Kunst

 

Loodusõp/LÕK

Matem/LÕK

Inglise k

Kirjandus

4.

 

Eesti k

Matem/LÕK

Eesti k

Inglise k /

Eesi kLÕK

Inimeseõp

Matem/LÕK

Liikumisõp/LÕK

Kunst

Liikumisõp.

5.

 

 

Eesti k/LÕK

Inglise k

Liikumisõp/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Kunst/

Eesti kLÕK

Bioloogia

Matem.

6.

 

 

 

Tööõpetus

Muusika/LÕK

Robootika

Inglise k/

loodusõpLÕK

 

Inimeseõp.

 

7.

 

Kodutütred  Ebe Õnne/ Noorkotkad  Enn Pinsel/ Robootika õp Artur Rõigas

Ettevõtlus/LÕK

 

Liikumisõp.

 

8.

 

                                 Spordiring  õp Leo Liiber                                              Spordiring  õp Leo Liiber                                     Spordiring  õp Leo Liiber

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem.

Eesti k/LÕK

Matem.

Inglise k/

Eesti kLÕK

Matem.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol/LÕK

Keemia

Vene k/

õpiabi

2.

 

Pilliõpetus

Inimeseõp/

LÕK

Eesti k

Matem

Inglise k

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /tehnol/LÕK

Füüsika

Eesti k

3.

 

Eesti k

Matem/LÕK

Pilliõpetus

Eesti k/LÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti kLÕK

Vene k/ õpiabi

Inglise k

4.

 

Loodusõp.

Pilliõpetus/

Eesti kLÕK

Liikumisõp

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

 

Vene k/

tööõpLÕK

Loodusõp/LÕK

Loovtöö

Matem.

5.

 

                Mudilaskoor õp Vilja Vister

Ajalugu

 

Eesti k/LÕK

Vene k/ õpiabi

tööõpLÕK

Inglise k

Füüsika

6.

 

Itiring õp Artur Rõigas

 

 

 

 

 

Keemia

7.

 

                 14.45 Võrkpall õp Eliisabet Rõigas