Õppetöö

Tunniplaan

                             

TUNNIPLAAN  2018/19 

jrk

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Keh.kasv

Eesti k/LÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti k/LÕK

Inglise k/LÕK

Vene keel /õpiabi

Matem

Ajalugu/ tööõpLÕK

2.

 

Eesti keel

Matem

Matem/LÕK

Käsitöö /tehnol

Inglise k/LÕK

Matem/LÕK

Eesti keel

Ajalugu

Vene k/ tööõpLÕK

3.

 

Kunst

Eesti keel

Inglise k /elu-ol.õpLÕK

Matem

Ajalugu/ eesti k LÕK

Eesti k/LÕK

Kunst

Vene keel/

õpiabi

Matem/LÕK

4.

 

Muusika

Tööõpetus

Inimeseõp/LÕK

Eesti keel

Matem/LÕK

Ajalugu/LÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol.

Käsitöö/ inglise k/LÕK

5.

 

Rahvatants

õp. Milvi

Rahvatants

õp. Milvi

Tööõp/LÕK

Muusika

Kunst/

TööõpLÕK

Vene k/ tööõp LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol.

Käsitöö/ inglise k/LÕK

6.

 

Palliring

õp. Mari

Palliring

õp. Mari

Keh.kasv

Palliring

õp. Mari

Tööõp/LÕK

Ettevõtlusõp.

Tehnoloogia

Inglise keel

Geograafia/loodusLÕK

7.

 

 

 

Palliring

õp. Mari

 

 

 

Tehnoloogia

Geograafia

 

8.

 

 

 

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

Korvpall

õp Riivo

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp.

Eesti keel

Matem/LÕK

Eesti keel

Inglise k/LÕK

Loodusõp/ LÕK

Loodusõp.

Eesti keel

Matem/LÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise k

Keh.kasv/LÕK

Inimeseõp/LÕK

Matem

Keemia

Eesti k/LÕK

3.

 

Kunst

Tööõpetus

Inglise k/ eesti k LÕK

Matem

Matem/LÕK

Kirjandus/LÕK

Keh.kasv

Füüsika

Bioloogia/LoodusõpLÕK

4.

 

Matem

Matem

Muusika/LÕK

Keh.kasv

Kirjandus/LÕK

Inglise k/

LoodusõpLÕK

Inimeseõp.

Matem

Keemia/ eesti k LÕK

5.

 

Keh.kasv.

Keh.kasv.

 

Muusika

Loodusõp/LÕK

Matem/LÕK

Inglise keel

Geograafia

Füüsika/ eesti k LÕK

6.

 

Kunstiring

õp. Mattal

 

 

Kunst

 

inimeseõpLÕK

Matem/LÕK

Geograafia

Bioloogia

Karjääriõpetus

7.

 

 

Kunstiring

õp. Mattal

Kunstiring

õp. Mattal

Kunstiring

õp. Mattal

 

Loodusõp/ LÕK

 

 

 

Geograafia

8.

 

 

 

 

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

Sport

õp. Leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

K

Eesti k/log.

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Eesti k/LÕK

Ajalugu

Inglise keeel

Vene k/ elu-ol.õp.LÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k/log

Matem/LÕK

Inglise k

Muusika/LÕK

Vene k/ elu-olustikuõpLÕK

Matem

Inimeseõp.

Eesti k/LÕK

3.

 

Keh.kasv.

Loodusõp.

Inglise k/ keh.kasv.LÕK

Matem

Eesti k/log/LÕK

Muusika/LÕK

Vene keel /log

Matem

Ajalugu /LÕK

4.

 

Muusika

Keh. kasv.

Lodusõp/LÕK

Eesti k/log

Inglise k/

 eesti k LÕK

Matem/LÕK

Usundiõp.

Vene keel/õpiabi

Muusika/LÕK

5.

 

 

Inimeseõp.

Eesti k/ log/LÕK

 

Ajalugu

/elu-ol.õpLÕK

Kirjandus/LÕK

Inglise keel

Muusika

Matem/LÕK

6.

 

 

 

Keh. kasvatus

 

Inglise k

Eesti k/log/LÕK

muusika

 

Ühiskonnaõp/

inimeseõpLÕK

7.

 

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Jalgpall

Tuleviku tr.

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

Lastekoor

õp. Endel

1.

N

matem

Tööõpetus

Inglise k/ eesti k LÕK

Matem

Eesti k/LÕK

LoodusõpLÕK

Matem

Kunst

Ühiskonnaõp/LÕK

2.

 

Eesti keel

Matem

Matem/LÕK

Inglise k

Loodusõp/LÕK

Ühiskonnaõp/ inimeseõpLÕK

Kunst

Matem

Kirjandus/LÕK

3.

 

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Eesti k

Matem

Kunst

Kirjandus

ajalugu

Inglise k/ kunstLÕK

4.

 

 

kunst

Muusika/

loodusõpLÕK

Loodusõp.

Kunst/LÕK

Ajalugu/

 eesti k LÕK

Bioloogia

Eesti keel

Matem/LÕK

5.

 

Itiring

A. Rõigas

Muusika

Kunst/LÕK

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Ajalugu

Inglise keel

Bioloog./loodusõpLÕK

6.

 

Loodus

õp. Inga

Loodus/Itiring

Loodus

õp. Inga

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Ettevõtlusõp.

Bioloogia

Kirjandus/LÕK

7.

 

Kodutütred/noorkotkad

Inimeseõp/LÕK

 

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Keh.kasv.

8.

 

 

 

 

 

 

 

Keh.kasv.

Keh.kasv.

Keh.kasv.

1.

R

Eesti keel

Eesti keel

Pilliõpetus/LÕK

Matem.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

Tehnol/LÕK

Inglise keel

Vene keel

Keemia/ tööõpLÕK

2.

 

Pilliõpetus

Matem.

Eesti k/LÕK

Loodusõp.

Käsitöö /tehnol/LÕK

Käsitöö /

Tehnol/LÕK

Eesti keel

Keemia

Matem/LÕK

3.

 

Matem.

Pilliõpetus

Matem/LÕK

Eesti keel

Matem/LÕK

Inglise k/LÕK

Loodusõp.

Kirjandus

Vene k/ tööõpLÕK

4.

 

Keh.kasv.

Muusika

Kunst /LÕK

Inglise k

Kirjandus/LÕK

Matem/LÕK

Vene k/

õpiabi

Loovtöö

Füüsika/ tööõpLÕK

5.

 

M U D I L A S K O O R         M U D I L A S K O O R           

                                õp. Vilja  

Robootika/LÕK

Vene k/ tööõpLÕK

Käsitöö

Kirjandus

Tehnol/inglis/

tööõpLÕK

6.

 

Puutöö/tehnoloogia

õp. Jaanus

I T I R I N G  õp Artur Rõigas

Puutöö/tehnol.

õp. Jaanus

 

Käsitöö

füüsika

Tehnol/inglis/

tööõpLÕK