Kooli dokumendid

Ainekavad


Ajalugu                                                       Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpetus                                    Matemaatika

Füüsika                                                      Muusika

Geograafia                                                Pilliõpetus

Inglise keel                                                Robootika

Inimeseõpetus                                        Tehnoloogia

Karjääriõpetus                                        Usundiõpetus

Vene keel                                                 Kunst

Ühiskonnaõpetus                                 Loodusõpetus

Informaatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajalugu                                                       Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpetus                                    Matemaatika

Füüsika                                                      Muusika

Geograafia                                                Pilliõpetus

Inglise keel                                                Robootika

Inimeseõpetus                                        Tehnoloogia

Karjääriõpetus                                        Usundiõpetus

Vene keel                                                 Kunst

Ühiskonnaõpetus                                 Loodusõpetus

Informaatika