Kooli dokumendid

Ainekavad


Ajalugu                                                   Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpetus                                    Matemaatika

Füüsika                                                  Muusika

Geograafia                                             Mulgi folklooriõpetus

Inglise keel                                             Loodusõpetus

Inimeseõpetus                                      Tehnoloogia

Karjääriõpetus                                      Usundiõpetus

Vene keel                                              Kunst

Ühiskonnaõpetus                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajalugu                                                   Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpetus                                    Matemaatika

Füüsika                                                  Muusika

Geograafia                                             Mulgi folklooriõpetus

Inglise keel                                             Loodusõpetus

Inimeseõpetus                                      Tehnoloogia

Karjääriõpetus                                      Usundiõpetus

Vene keel                                              Kunst

Ühiskonnaõpetus