Vastuvõtt

Avaldus

                                                                                    salvesta fail: avaldus

Palun minu laps .....................................................................  vastu võtta

                                                     (ees- ja perenimi)

 

Halliste Kooli ..................... klassi.

 

Sündinud  ..................................  sünnikoht  .......................................................

Isikukood  .................................   rahvus  ..................... kodune keel  ....................

 

Elukoht  ..................................................................................................................

           (tegelik elukoht: alevik/küla, tänav/talu rahvastikuregistri järgi)

kodu kaugus koolist (km): ........... 

liikumise viis: jalgsi/ autoga/ bussiga/ ......................

                             (muu)

telefon kodus: ...........................   

Alusharidus:  lasteaias  / kodus / ettevalmistusrühmas

                                                (jooni alla)

Isa  .............................................................................................................................

                        (ees- ja perenimi)

sünniaasta  ........................    haridus  .........................     telefon ..........................

töökoht  ......................................................................................................................

amet  ...........................................................................................................................

 

Ema  ..........................................................................................................................

                        ( ees- ja perenimi)

sünniaasta .......................   haridus  ...........................  telefon  ............................

töökoht  ......................................................................................................................

amet ..........................................................................................................................

 

Teised lapsed peres (nimi, vanus)

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................

Erisoovid  ...................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Nimi :

Allkiri :                                                                     Hallistes  .................................