Uudised

Mulgi valla 2021 aasta noor õpetaja 21. oktoober


Riina töötab Halliste Põhikoolis alates 2018 aastast. Hetkel täidab haridustehnoloogi ja abiõpetaja tööülesandeid. Oskab märgata ja toetada lapse arengut. Lastega on hea ja usalduslik suhe. Riina teeb oma tööd pühendumisega. Oma tegemistes on täpne, järjekindel, aktiivne, mitmekülgne. Hea huumorimeelega, teeb ümbritseva rõõmsamaks ja aitab keerulistes olukordades optimismi säilitada. Halliste Põhikoolis edendab Riina sotsiaaltööd, tõhustab tugivõrgustikutööd ning panustab digipädevuste arendamisse. Kolleegidele on olnud suureks toeks kaasava hariduse ja digipädevuste valdkonnas.

Riina töötab Halliste Põhikoolis alates 2018 aastast. Hetkel täidab haridustehnoloogi ja abiõpetaja tööülesandeid. Oskab märgata ja toetada lapse arengut. Lastega on hea ja usalduslik suhe. Riina teeb oma tööd pühendumisega. Oma tegemistes on täpne, järjekindel, aktiivne, mitmekülgne. Hea huumorimeelega, teeb ümbritseva rõõmsamaks ja aitab keerulistes olukordades optimismi säilitada. Halliste Põhikoolis edendab Riina sotsiaaltööd, tõhustab tugivõrgustikutööd ning panustab digipädevuste arendamisse. Kolleegidele on olnud suureks toeks kaasava hariduse ja digipädevuste valdkonnas.