Uudised

Mulgi Valla aasta õpetaja laureaat Kadri Suislepp 13. oktoober Riina


Kolmapäeval, peale 2. tundi, kogunemise kõik aulasse, et tunnustada Mulgi Valla aasta õpetaja laureaati 2023 õpetaja Kadri Suisleppa.

 Kadri Suislepp töötab alates 2016. a. sügisest Halliste Põhikoolis loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia õpetajana. Lisaks on veel loodusringi juhendaja.

Õpilaste sõnul on Kadri sõbralik, lahke, lahe, tore, kohusetundlik, vastutulelik, heasüdamlik ja suurepärase huumorimeelega õpetaja.

Samuti ka tunnivälisel ajal käivad noored õpetaja Kadri juures meelsasti maailma asju arutamas.

Õpetaja Kadri on väga laia silmaringiga. Tema tunnid on ülimalt huvitavad -  ta seletab oma  aineid väga köitvalt ja lastele arusaadavas keeles ning kasutab palju praktilisi õppevahendeid ja -meetodeid.

Kadri valmistab oma tunnid ette ülima põhjalikkusega ning kasutab rohkelt  aktiivõppemeetodeid ning suunab õpilasi avastama, analüüsima, võrdlema, katsetama.

Kolmapäeval, peale 2. tundi, kogunemise kõik aulasse, et tunnustada Mulgi Valla aasta õpetaja laureaati 2023 õpetaja Kadri Suisleppa.

 Kadri Suislepp töötab alates 2016. a. sügisest Halliste Põhikoolis loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia õpetajana. Lisaks on veel loodusringi juhendaja.

Õpilaste sõnul on Kadri sõbralik, lahke, lahe, tore, kohusetundlik, vastutulelik, heasüdamlik ja suurepärase huumorimeelega õpetaja.

Samuti ka tunnivälisel ajal käivad noored õpetaja Kadri juures meelsasti maailma asju arutamas.

Õpetaja Kadri on väga laia silmaringiga. Tema tunnid on ülimalt huvitavad -  ta seletab oma  aineid väga köitvalt ja lastele arusaadavas keeles ning kasutab palju praktilisi õppevahendeid ja -meetodeid.

Kadri valmistab oma tunnid ette ülima põhjalikkusega ning kasutab rohkelt  aktiivõppemeetodeid ning suunab õpilasi avastama, analüüsima, võrdlema, katsetama.